Korzyści z hipoterapii dla dzieci potrzebującej specjalnej opieki