Kontakt

Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”
ul. Poturzyńska 1, 20-853 Lublin

NIP:  946 22 89 347
Regon:  43 11 24 501
KRS:  0000227024
konto bankowe:  90 1160 2202 0000 0001 2380 1254

Telefony i e-mail do Waszej dyspozycji:
tel.  731 160 029

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu – Dorota Jędrych-Przerwa
Zastępca Prezesa – Michał Wawrzycki
Sekretarz – Małgorzata Kowalczuk
Skarbnik – Agata Stachów-Ścirka

ukryty-skarb@o2.pl

www.ukrytyskarb.org

https://www.facebook.com/ukryty.skarb.lublin