Projekt ” Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu kwalifikacji do projektu „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” dotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Czas realizacji projektu: od kwietnia do grudnia 2018 roku.
Naszych podopiecznych zapraszamy do udziału w zajęciach indywidualnej terapii logopedycznej prowadzonej metodą krakowską.

Zajęcia prowadzone będą w trybie cotygodniowym przez wykwalifikowanego terapeutę.
Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o nadesłanie informacji SMS z nazwą zajęć oraz imieniem i nazwiskiem dziecka do sekretarza Zarządu Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”: tel. 731 160 029.
O kwalifikacji do projektu poinformujemy zainteresowanych drogą telefoniczną.

Zarząd Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

Zapraszamy w imieniu Fundacji „Stella”

FUNDACJA „STELLA” IM. AGATY ORŁOWSKIEJ W LUBARTOWIE OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU „DZIELNY SAMODZIELNY” NA LATA 2018-2021 DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFORN
Założenia:
Realizacja zadań rehabilitacji leczniczej i społecznej mająca na celu poprawę sprawności i samodzielności osób niepełnosprawnych.
Kandydaci:
Dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby niepełnosprawne zamieszkujące w województwie lubelskim, w tym dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (80 miejsc w projekcie) oraz dorosłe osoby niepełnosprawne, powyżej 18stego roku życia, posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności (20 miejsc w projekcie).
Zgłoszenia uczestników są przyjmowane na formularzach „Deklaracja uczestnictwa w projekcie Dzielny Samodzielny na lata 2018-2021”, które od 4 kwietnia 2018 są dostępne w placówce fundacji przy ulicy Cicha 27 w Lubartowie, czynne od 10.00 do 18.00. Nr telefonu do rejestracji 605 505 607. Do deklaracji należy dołączyć kopię aktualnego, wymaganego orzeczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (o ile nie znajduje w posiadaniu fundacji).
Informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do projektu.

Zajęcia grupowe:
1. Trening Umiejętności Życiowych i Społecznych
2. Trening Umiejętności Komputerowych
3. Terapia Sztuką
Zajęcia indywidualne:
1. Trening samodzielności
2. Terapia polisensoryczna (w tym Integracja Sensoryczna)
3. Indywidualne zajęcia pedagogiczno-psychologiczne ( w tym Metoda Krakowska)
4. Indywidualne zajęcia z logopedą
5. Fizjoterapia z wykorzystaniem kinezyterapii, masażu leczniczego
6. Terapia neurologiczna z wykorzystaniem metod NDT Bobath, Vojty, Terapii Manualnej, PNF
7. Usprawnianie w wodzie – terapia metodą Watsu
8. Usprawnianie w wodzie – gimnastyka w wodzie i nauka pływania
9. Diagnoza rehabilitacyjna

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa

„Ukryty Skarb” w Lublinie

ZWOŁUJE

Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

na dzień 21 kwietnia 2018 (sobota), godz. 10.00 (I termin)

a w razie braku kworum w I terminie

na dzień 21 kwietnia, godz. 11.000 (II termin)

Miejsce:

Niepubliczne Przedszkole Muzyczne STONOGA ul. Marii Koryznowej 2, Lublin.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Wybór przewodniczącego Zebrania.
  2. Sprawozdania Zarządu: merytoryczne i finansowe z działalności      Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” za okres 01.01.2017-31.12.2017.
  3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  4. Dyskusja na temat przyszłych działań i organizacji pracy Stowarzyszenia.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

 

Zapraszam serdecznie.

W imieniu Zarządu

Anna Cieplińska,

 

Grupa wsparcia

27.05.2017 r. (sobota) w godzinach 10:00-13:00 odbędzie się spotkanie Grupy wsparcia dla rodziców naszego Stowarzyszenia.
Miejsce: Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Stonoga, ul. Koryznowej 2, Lublin (Kalinowszczyzna).
Przedszkole jest za budynkiem Centrum Medycznego FARMED.
Gościem specjalnym będzie neurologopeda pani Katarzyna Sołowiej. Zapraszamy!

Mikołajki w stylu Hip-Hop!

Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” zaprasza wszystkich członków z dziećmi do wzięcia udziału w Festiwalu – Mikołajki Hip-Hopowe, który odbędzie się 9 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” Pracownie Kultury „Maki” przy ul. Olchowej 8 w Lublinie.

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt skierowany do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, głównie z zespołem Downa, w ramach którego zorganizowane zostały zajęcia taneczne z zakresu tańca współczesnego hip-hop.

W czasie zajęć uczestnicy przygotowują pokaz tańca, który zostanie zaprezentowany w czasie Festiwalu – Mikołajki Hip-Hopowe. Na Festiwalu będzie mogła zaprezentować się młodzież tańcząca hip-hop z terenu woj. lubelskiego, zarówno niepełnosprawna, jak i bez deficytów rozwojowych. Uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki. Po pokazach tańca planowana jest wspólna zabawa i poczęstunek. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania swoich umiejętności oraz integracji. W Festiwalu wezmą też udział wolontariusze z lubelskich szkolnych kół wolontariatu.


Pokazanie swoich umiejętności, zdolności, radości może być wielką okazją do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i przełamywania barier i stereotypów w myśleniu o upośledzeniu umysłowym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Festiwalu.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 grudnia 2016 r. pod adresem: hiphop.lublin@op.pl i nr tel. 783-470-917.

Nasze Stowarzyszenie w Panoramie TVP 2 !

Szanowni Państwo, Prezes Stowarzyszenia Ukryty Skarb Anna Cieplińska wraz z synkiem Frankiem byli gośćmi ogólnopolskiego wydania Panoramy TVP 2 w dniu 29 października o godz. 18.00. Wyemitowany materiał dotyczył promocji rządowego programu wsparcia dzieci z wadą genetyczną „Za życiem”. Cieszymy się, że w tym tak ważnym kontekście także nasz głos zaistniał w polskiej przestrzeni publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem zarchwizowanym pod adresem www.panorama.tvp.pl (5-7 minuta emisji). Dla Franka to prezent urodzinowy – właśnie skończył 7 lat 🙂