Projekt ” Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu kwalifikacji do projektu „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” dotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Czas realizacji projektu: od kwietnia do grudnia 2018 roku.
Naszych podopiecznych zapraszamy do udziału w zajęciach indywidualnej terapii logopedycznej prowadzonej metodą krakowską.

Zajęcia prowadzone będą w trybie cotygodniowym przez wykwalifikowanego terapeutę.
Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o nadesłanie informacji SMS z nazwą zajęć oraz imieniem i nazwiskiem dziecka do sekretarza Zarządu Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”: tel. 731 160 029.
O kwalifikacji do projektu poinformujemy zainteresowanych drogą telefoniczną.

Zarząd Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

Zapraszamy w imieniu Fundacji „Stella”

FUNDACJA „STELLA” IM. AGATY ORŁOWSKIEJ W LUBARTOWIE OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU „DZIELNY SAMODZIELNY” NA LATA 2018-2021 DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFORN
Założenia:
Realizacja zadań rehabilitacji leczniczej i społecznej mająca na celu poprawę sprawności i samodzielności osób niepełnosprawnych.
Kandydaci:
Dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby niepełnosprawne zamieszkujące w województwie lubelskim, w tym dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (80 miejsc w projekcie) oraz dorosłe osoby niepełnosprawne, powyżej 18stego roku życia, posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności (20 miejsc w projekcie).
Zgłoszenia uczestników są przyjmowane na formularzach „Deklaracja uczestnictwa w projekcie Dzielny Samodzielny na lata 2018-2021”, które od 4 kwietnia 2018 są dostępne w placówce fundacji przy ulicy Cicha 27 w Lubartowie, czynne od 10.00 do 18.00. Nr telefonu do rejestracji 605 505 607. Do deklaracji należy dołączyć kopię aktualnego, wymaganego orzeczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (o ile nie znajduje w posiadaniu fundacji).
Informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do projektu.

Zajęcia grupowe:
1. Trening Umiejętności Życiowych i Społecznych
2. Trening Umiejętności Komputerowych
3. Terapia Sztuką
Zajęcia indywidualne:
1. Trening samodzielności
2. Terapia polisensoryczna (w tym Integracja Sensoryczna)
3. Indywidualne zajęcia pedagogiczno-psychologiczne ( w tym Metoda Krakowska)
4. Indywidualne zajęcia z logopedą
5. Fizjoterapia z wykorzystaniem kinezyterapii, masażu leczniczego
6. Terapia neurologiczna z wykorzystaniem metod NDT Bobath, Vojty, Terapii Manualnej, PNF
7. Usprawnianie w wodzie – terapia metodą Watsu
8. Usprawnianie w wodzie – gimnastyka w wodzie i nauka pływania
9. Diagnoza rehabilitacyjna

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa

„Ukryty Skarb” w Lublinie

ZWOŁUJE

Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

na dzień 21 kwietnia 2018 (sobota), godz. 10.00 (I termin)

a w razie braku kworum w I terminie

na dzień 21 kwietnia, godz. 11.000 (II termin)

Miejsce:

Niepubliczne Przedszkole Muzyczne STONOGA ul. Marii Koryznowej 2, Lublin.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Wybór przewodniczącego Zebrania.
  2. Sprawozdania Zarządu: merytoryczne i finansowe z działalności      Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” za okres 01.01.2017-31.12.2017.
  3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  4. Dyskusja na temat przyszłych działań i organizacji pracy Stowarzyszenia.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

 

Zapraszam serdecznie.

W imieniu Zarządu

Anna Cieplińska,

 

Lubelskie Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa 17 marca 2018 r. – program szczegółowy

Program wydarzenia

Lubelskie Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa
17 marca 2018 (sobota)
Sala Widowiskowa Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie
Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1
Godz. 16.00-19.00

W programie:

16.00 – 16.15    Inauguracja: powitanie Gości, wystąpienia przedstawicieli władz lokalnych, podziękowania dla Sponsorów.

16.15 – 17.30  Występy Aktorów z zespołem Downa:
– „Walc angielski” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Lublinie. Choreografia – Piotr Mochol,
„Ogień” – etiuda teatralna w wykonaniu teatru „Kruszynki” z Przedszkola Specjalnego nr 11 w Lublinie. Choreografia – Jagoda Naja i Kinga Rutkiewicz,
„Lublin w legendach” – spektakl z udziałem podopiecznych stowarzyszenia „Ukryty Skarb” i współudziale aktorów Teatru Andersena: Wioletty Tomicy i Benka Byrskiego. Reż. Benek Byrski,
etiuda taneczna w wykonaniu zespołu „Taneczne pióra” działającego przy PSONI Koło w Lublinie. Choreografia – Grzegorz Danielewicz,
„Historia miodem utkana” – etiuda teatralna w wykonaniu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie. Reż. Barbara Tomala-Chudzik, Alicja Zawadzka, Beata Szydłowska,
– pokaz taneczny zespołu „Bombowe nuty” – PSONI Koło w Lublinie. Choreografia – Anita Łucjan-Kowalska,
– spektakl „Zakochane parasole”, grupa teatralna „Słoneczko” przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Reż. Dorota Waryszak, Ewelina Dworak. Choreografia Joanna Miłoszewicz-Czarnecka, Piotr Czarnecki,
„Sentymentalne wspomnienie” występ taneczny – uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Lublinie. Choreografia – Anna Duda.

17.30 – 18.10   Bankiet, tort i życzenia dla Osób z zespołem Downa.

18.10 – 19.00   Spektakl „Koziołek kręciołek” w reż. Benka Byrskiego w wykonaniu aktorów Teatru Andersena – prezent od stowarzyszenia „Ukryty Skarb” dla wszystkich przybyłych Gości.

19.00   Zamknięcie obchodów.

Wstęp wolny

Msza Św. w intencji Osób, Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa – niedziela 18 marca 2018 r., godz.14.00, kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, ul. Gospodarcza 7.

Lubelskie Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa 17 marca 2018

Przed nami czwarta edycja lubelskich obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa! Jak co roku Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” organizuje uroczystą galę w sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora im. Hansa Christiana Andersena w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Spotykamy się w sobotę 17 marca 2018 roku o godzinie 16.00. W naszym gronie powitamy Dzieci, Młodzież, Dorosłych z trisomią 21, ich Rodziny a także zaproszonych Gości, Przyjaciół, Sponsorów i Wolontariuszy.

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa został ustanowiony w 2005 roku, patronuje mu ONZ. Data święta – 21 marca, nie jest przypadkowa, nawiązuje do trisomii 21 pary chromosomów, która jest przyczyną Zespołu Downa.

Uroczyste, lubelskie obchody tego święta organizujemy już po raz czwarty. Jesteśmy wdzięczni Dyrekcji i Zespołowi Teatru Lalki i Aktora im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie za dotychczasową i tegoroczną, owocną współpracę przy organizacji poprzednich edycji tego wydarzenia. W ubiegłych latach impreza cieszyła się honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublina – Krzysztofa Żuka. Tym razem także zabiegamy o to wyróżnienie. Relacje z naszego święta przekazywały Radio i Telewizja Lublin.

Obchody zgromadziły około 250 osób z Lublina i Regionu, w tym przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich, szkół, przedszkoli oraz innych instytucji i środowisk zaangażowanych w pomoc dla osób z Zespołem Downa. Na deskach Teatru wystąpiło kilkadziesięcioro wspaniałych Aktorów i Tancerzy, co było dla nich a także dla ich Rodziców niezapomnianym doświadczeniem. W latach ubiegłych obchodom towarzyszyły wystawy fotograficzne pt.: „Aktywni i szczęśliwi”, „Poznajmy się” oraz „Nasze rodziny w obiektywie”.

Podczas tegorocznych uroczystości planujemy m.in. prezentację spektaklu w wykonaniu naszych podopiecznych przygotowanego we współpracy z aktorami Teatru Andersena, pokazy taneczne i teatralne dzieci i młodzieży z zespołem Downa, prezent od „Ukrytego Skarbu” dla wszystkich obecnych: – spektakl „Koziołek kręciołek” w reż. Benka Byrskiego oraz bankiet-okazję do wspólnego świętowania, miłych spotkań i rozmów. Będzie, jak co roku, wyjątkowy – specjalnie na tę okoliczność przygotowany tort.

Uroczyste lubelskie obchody Światowego Dnia Zespołu Downa organizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” we współpracy z Teatrem Andersena są wizytówką i formą promocji naszego stowarzyszenia na forum Miasta i Regionu.

Wśród Gości spodziewamy się przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, organizacji pozarządowych, środowiska medycznego i akademickiego, a także pracowników placówek edukacyjnych oraz wolontariuszy. Jak co roku, kampania informacyjna będzie prowadzona w regionalnej telewizji, radiu i prasie.

Liczę na to, że w to wyjątkowe, sobotnie popołudnie w sali widowiskowej Teatru Andersena nie zabraknie także nikogo z nas, członków Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”.

Zaproście do udziału we wspólnym świętowaniu Wasze rodziny, przyjaciół, znajomych rodziców dzieci z zespołem Downa niezrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, terapeutów, lekarzy i wszystkich zainteresowanych. Obchody są znakiem solidarności i wsparcia dla Osób z zespołem Downa i ich rodzin, unikalną szansą spotkania dla tych, którym na sercu leży troska o osoby dotknięte trisomią 21.

Anna Cieplińska
Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” w Lublinie

Grupa wsparcia 03.03.2018

Serdecznie zapraszamy na Grupę wsparcia, która odbędzie się w sobotę 3 marca 2018 r. w godz. 10.00-13.00 w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym „Stonoga”, ul. Koryznowej 2 w Lublinie. Będzie okazja do rozmowy, omówienia bieżących spraw i wymiany doświadczeń.