Podziękowanie za udział w sympozjum

Dziękujemy wszystkim przybyłym na Sympozjum z okazji Jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy gościć tylu znakomitych gości a sala w trakcie wystąpień prelegentów była wypełniona. Wiedzą dotyczącą problematyki zespołu Downa podzielili się z nami: dr hab. n. med. Janusz Kocki (UM), prof. dr hab. Agnieszka Żyta (UWM), dr Krzysztof Ciepliński (KUL) i mgr Anna Cieplińska (Prezes Stowarzyszenia), prof. dr hab. Ewa Domagała – Zyśk (KUL) oraz dr Elżbieta Maria Minczakiewicz. Głos zabrali również i przygotowali plakat studenci, nasi wolontariusze z KUL-u.
Po części naukowej odbyła się gala jubileuszowa, w trakcie której została zaprezentowana krótka historia, misja i cele oraz bieżąca działalność Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”. Wystąpili również zaproszenie goście. Otrzymaliśmy wiele nagród i podziękowań:
– jubileuszowy grawerton od PFRON-u, wręczony przez Pana Jerzego Dębskiego, Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON, reprezentujący Ministra Krzysztofa Michałkiewicza – Sekretarza Stanu MRPiPS i Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
– Dyplom Uznania od Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, wręczony przez Pana Jana Dzwonkowskiego, Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych,
– Medal 700-lecia Miasta Lublin, wręczony przez Panią Joannę Olszewską, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Osób Niepełnosprawnych,
– list gratulacyjny LFOON-u, wręczony przez Panią Prezes Zarządu Alicję Jankiewicz i Wiceprezes Zarządu Panią Zofię Brzozowską,
– list gratulacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie oraz figurkę Anioła, wręczone przez Panią Danutę Wach, Dyrektor SOSW nr 2,
– figurkę Anioła od Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, wręczoną przez Pana Piotra Mochola, Wicedyrektora Szkoły.
– list gratulacyjny Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka.
Cieszymy się, że nasza wieloletnia praca została doceniona i jest potrzebna.
Świętowanie zakończyliśmy tortem a następnie uczestnicy Sympozjum udali się na uroczystą kolację dla wszystkich uczestników IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana, której nasze Sympozjum pt. „Osoba z zespołem Downa w rodzinie i środowisku społecznym” było częścią.
Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”

Konferencja GENOM

Z radością pragniemy poinformować wszystkich naszych członków, przyjaciół, terapeutów, nauczycieli, wolontariuszy oraz studentów o sympozjum poświęconemu problematyce zespołu Downa, które organizujemy w związku z obchodami dwudziestolecia istnienia Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie. Wydarzenie będzie integralną częścią IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana pt.: „GENOM-NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ-EDUKACJA-PACJENT-TECHNOLOGIE”, która odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2018 w Lublinie, w hotelu Victoria przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60.
Część naukową sympozjum poświęconego problematyce zespołu Downa planujemy na popołudnie 27 listopada (wtorek) w godzinach 14.00-18.00. Dwudziestolecie istnienia naszego stowarzyszenia jest dobrą okazją, aby pogłębiać i popularyzować wiedzę na temat pedagogicznych, psychospołecznych i medycznych aspektów funkcjonowania osób dotkniętych zespołem Downa oraz wspierających je środowisk. Wśród Prelegentów będziemy gościć znanych w Polsce naukowców zajmujących się problematyką zespołu Downa, m.in.: prof. dr hab. Ewę Domagałę – Zyśk (KUL), dr Elżbietę Marię Minczakiewicz, prof. dr hab. Remigiusza Kijaka (UW) oraz prof. dr hab. Agnieszkę Żytę (UWM). Po części naukowej odbędzie się gala jubileuszowa oraz kolacja dla wszystkich uczestników Konferencji.
Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do licznej obecności zarówno podczas sympozjum naukowego, jak i późniejszych uroczystości. Wkrótce opublikujemy dokładny plan ramowy sympozjum.
Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o rejestrację na stronie internetowej: www.genom.umlub.pl do 6 listopada 2018. Rodziców planujących przybycie wraz z dzieckiem prosimy o zamieszczenie tej informacji w formularzu, w miejscu na uwagi – będzie możliwość pozostawienia dziecka pod opieką wolontariuszy.
Poniżej przedstawiamy ramową informację dotyczącą Konferencji.
Udział w naszym sympozjum jest bezpłatny.

Ramowa informacja na temat konferencji Lublin 2018.

 

Kompleksowe wsparcie dziecka w ramach programu „Za Życiem” koordynowane przez Ośrodek na ul. Hirszfelda w Lublinie.

Informujemy; ze od dnia 13.09.2018 r. ruszyły zapisy do objęcia w ramach programu „Za Życiem” kompleksowym wsparciem dzieci z powiatu m.Lublin, które maja opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole podstawowej.
Powiatowy Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie, ul. Hirszfelda 6 planuje następujące zajęcia:
1. psycholog, 2. integracja sensoryczna, 3. logopedia (w tym neurologopedia, nauka jedzenia), 4. fizjoterapia (rehabilitacja ruchowa, gimnastyka korekcyjna), 5. zajęcia ogólnorozwojowe (komunikacja, terapia reki, usprawnianie widzenia, terapia pedagogiczna, orientacja w przestrzeni, Braille, TUS).
Liczba godzin: do 5 w tygodniu. Czas trwania projektu: 3 lata. Udział dziecka w projekcie: od 1 do 3 lat.
Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu Ośrodka w godz. 7:00-14:00 i podpisanie Deklaracji udziału w programie „Za Życiem” oraz wskazanie zajęć, w których dziecko miałoby brać udział. Tel. do Ośrodka 81 747 14 23.

Projekt ” Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu kwalifikacji do projektu „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” dotowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Czas realizacji projektu: od kwietnia do grudnia 2018 roku.
Naszych podopiecznych zapraszamy do udziału w zajęciach indywidualnej terapii logopedycznej prowadzonej metodą krakowską.

Zajęcia prowadzone będą w trybie cotygodniowym przez wykwalifikowanego terapeutę.
Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o nadesłanie informacji SMS z nazwą zajęć oraz imieniem i nazwiskiem dziecka do sekretarza Zarządu Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”: tel. 731 160 029.
O kwalifikacji do projektu poinformujemy zainteresowanych drogą telefoniczną.

Zarząd Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

Zapraszamy w imieniu Fundacji „Stella”

FUNDACJA „STELLA” IM. AGATY ORŁOWSKIEJ W LUBARTOWIE OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU „DZIELNY SAMODZIELNY” NA LATA 2018-2021 DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFORN
Założenia:
Realizacja zadań rehabilitacji leczniczej i społecznej mająca na celu poprawę sprawności i samodzielności osób niepełnosprawnych.
Kandydaci:
Dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby niepełnosprawne zamieszkujące w województwie lubelskim, w tym dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (80 miejsc w projekcie) oraz dorosłe osoby niepełnosprawne, powyżej 18stego roku życia, posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności (20 miejsc w projekcie).
Zgłoszenia uczestników są przyjmowane na formularzach „Deklaracja uczestnictwa w projekcie Dzielny Samodzielny na lata 2018-2021”, które od 4 kwietnia 2018 są dostępne w placówce fundacji przy ulicy Cicha 27 w Lubartowie, czynne od 10.00 do 18.00. Nr telefonu do rejestracji 605 505 607. Do deklaracji należy dołączyć kopię aktualnego, wymaganego orzeczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (o ile nie znajduje w posiadaniu fundacji).
Informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do projektu.

Zajęcia grupowe:
1. Trening Umiejętności Życiowych i Społecznych
2. Trening Umiejętności Komputerowych
3. Terapia Sztuką
Zajęcia indywidualne:
1. Trening samodzielności
2. Terapia polisensoryczna (w tym Integracja Sensoryczna)
3. Indywidualne zajęcia pedagogiczno-psychologiczne ( w tym Metoda Krakowska)
4. Indywidualne zajęcia z logopedą
5. Fizjoterapia z wykorzystaniem kinezyterapii, masażu leczniczego
6. Terapia neurologiczna z wykorzystaniem metod NDT Bobath, Vojty, Terapii Manualnej, PNF
7. Usprawnianie w wodzie – terapia metodą Watsu
8. Usprawnianie w wodzie – gimnastyka w wodzie i nauka pływania
9. Diagnoza rehabilitacyjna

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa

„Ukryty Skarb” w Lublinie

ZWOŁUJE

Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

na dzień 21 kwietnia 2018 (sobota), godz. 10.00 (I termin)

a w razie braku kworum w I terminie

na dzień 21 kwietnia, godz. 11.000 (II termin)

Miejsce:

Niepubliczne Przedszkole Muzyczne STONOGA ul. Marii Koryznowej 2, Lublin.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Wybór przewodniczącego Zebrania.
  2. Sprawozdania Zarządu: merytoryczne i finansowe z działalności      Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” za okres 01.01.2017-31.12.2017.
  3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  4. Dyskusja na temat przyszłych działań i organizacji pracy Stowarzyszenia.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

 

Zapraszam serdecznie.

W imieniu Zarządu

Anna Cieplińska,