Ogłoszenia jesienne

1.
W dniu 28.09.2013 o godzinie 14.00 w DOA na ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie odbędzie się Grupa Wsparcia  Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”
Wszystkich Serdecznie Zapraszamy!!!

2.
Zapraszamy wszystkich serdecznie na zajęcia sportowe  we wtorki  o  godzinie 18.30  na  salę Uniwersytetu  Przyrodniczego na ul. Głęboką.

3.
Przypominamy o  zajęciach z Hipoterapii  w Stajni &”Arizona”. Każde dziecko, które uczęszcza na zajęcia powinno ukończyć cykl zajęć do końca października.

4.
Zajęcia indywidualne z logopedii  dla grupy starszej dzieci odbywają się  w Centrum Diagnozy i Terapii „Usłyszeć Siebie” ul. Franciszki Arnsztajnowej 10 w Lublinie u pani Katarzyny Sienkiewicz www.tomatis-lublin.pl/ Zajęcia indywidualne z logopedii dla grupy  młodszej dzieci odbywają się  w Akademia Rozwoju Dziecka „Dobry Start” ul. Głowackiego 35, Lublin www.dobrystart.lublin.pl

5.
W październiku planowana jest wycieczka dla wszystkich chętnych dzieci do  Centrum Kopernika  w Warszawie.  Więcej informacji wkrótce.

6.
Niestety  już po wakacjach !!!  przypominamy o konkursie   na najciekawsze zdjęcie naszych  słodkich dzieciaczków z wakacji. Zdjęcia prosimy o  przesłanie na e-meila Stowarzyszenia. Czekają nagrody!!!

7.
Prosimy  o wpłatę składki rocznej w kwocie 50 zł.
Wpłatę prosimy dokonać na konto Stowarzyszenia!!!

Ukryty Skarb
Zapisy u Pani Prezes Izabeli Madej.

Konferencja „Ja też mam przyszłość”

I Pomorska Konferencja na rzecz osób z zespołem Downa „Ja też mam przyszłość” 26-27 października.2013, Hotel ORLE, Sobieszewo.

I Pomorska Konferencja Na Rzecz Osób z Zespołem Downa odbędzie się dzięki współpracy Fundacji JA TEŻ z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka oraz Miastem Gdańsk (a w szczególności Wydziałem Polityki Społecznej i Wydziałem Zdrowia). Konferencja ” JA TEŻ mam przyszłość” ma charakter konferencji naukowej. Przewodniczącym Rady Programowej konferencji jest prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, Kierownik Katedry i zakładu Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

http://www.jatez.pl/i-pomorska-konferencja.html

 

Warsztaty dla Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty dla Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi: niepełnosprawność ruchowa, dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia ze spektrum autyzmu, choroby przewlekłe), które odbędzie się  26 czerwca o godzinie 13.30 w Niepublicznym przedszkolu „Odkrywcy Talentów”   (ul. Kawaleryjska 10)

w programie:

– zajęcia polisensoryczne

– zabawy z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

– zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej

– zajęcia manualne

– słodki poczęstunek dla gości

Warsztaty są bezpłatne. Warunkiem jest zgłoszenie telefoniczne   tel.: 500 185 627,505 563 453, 81 448 39 20

Zapraszamy!

Walne Zebranie. Gośc specjalny.

W dniu 29.06.2013 o godzinie 14.00 w DOA na ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia ” Ukryty Skarb”. Grupa Wsparcia odbędzie się o godz 15.00 .

Gościem będzie p.Barbara Kulik – mama zmarłego Grzesia z ZD z jej pozytywnym przesłaniem.

Wszystkich serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

Uwaga – Bezpłatne Badania Słuchu

Baby's Ear   [ pobierz informator  ]

Stowarzyszenie” Ukryty Skarb” dzięki uprzejmości Pani audiolog i logopedy Katarzyny Sienkiewicz we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach organizuje bezpłatne badania słuchu dla dzieci z ZD ze Stowarzyszenia.

Badania odbędą się w Centrum Diagnozy i Terapii „Usłyszeć Siebie” ul. Franciszki Arnsztajnowej 10 w Lublinie.

Zapisy u pani Katarzyny Sienkiewicz Tel:509331810 .
Badaniami mogą być objęte dzieci w każdym wieku. Liczba miejsc ograniczona. Badania u dzieci będą przeprowadzone podczas spontanicznej zabawy (nie w czasie snu lub w znieczuleniu!!!)

***
INFORMACJA O BADANIACH SŁUCHU:

Szanowni Rodzice!
Dzięki współpracy ze specjalistami z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach mam możliwość wykonania badań słuchu u dzieci. W skład badań będą wchodziły następujące techniki badawcze:
– Tympanometria,
– Otoemisje akustyczne,
– Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu ABR.

W ramach tych badań zostanie wykonana innowacyjna procedura badawcza TELE-ABR, polegająca na badaniu słuchu za pomocą ABR metodą zdalną kontrolowaną przez Zespół specjalistów z IFiPS przy użyciu połączenia internetowego. W przypadku wykrycia zaburzeń słuchu, dziecko zostanie skierowane na dalszą diagnostykę. Wyniki badań zostaną wykorzystane w publikacjach w ramach pracy kończącej studia doktoranckie, a także przez IFiPS . Badania są bezpłatne.