Program szkolenia pt. „Zanim dziecko zacznie pisać…” 18.11.2017

Program szkolenia pt. „Zanim dziecko zacznie pisać – elementy terapii ręki dla dzieci w wieku przedszkolnym”, prowadząca p. Sylwia Kowalik-Pieklak (oligofrenopedagog, terapeuta ręki).

  1. Anatomia kończyny górnej – zagadnienia podstawowe.
  2. Rozwój motoryczny i napięcie mięśniowe.
  3. Postawa ciała.
  4. Stabilizacja.
  5. Percepcja czuciowa a mała motoryka.
  6. Percepcja wzrokowa a mała motoryka.
  7. Manipulacja.
  8. Rozwój chwytu.
  9. Rozwój grafomotoryki.
  10. Ćwiczenia i zabawy stosowane w terapii ręki.

Zapraszamy.