Co u nas w marcu?

4 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”, na którym jednogłośnie zostało przyjęte sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 r. oraz zostali wybrani nowi członkowie Zarządu – Robert Domań – zastępca prezesa oraz Emilia Rachoń – skarbnik.
 
We wtorek 14 marca grupa rodziców z naszego stowarzyszenia wystąpiła w dwugodzinnej audycji w Radiu Lublin z cyklu „My rodzice” na zaproszenie Pani Redaktor Ewy Dados. Cztery mamy: Anna Jedlińska mama 2-letniej Natalki, Aneta Wołoszyn – mama 7-letniego Mateusza, mama 3-letniej Alicji – Agnieszka Dragan oraz Anna Cieplińska – mama 7-letniego Franka dzieliły się swoim doświadczeniami związanymi z wychowywaniem dziecka z zespołem Downa. Mieliśmy także możliwość zaprosić radiosłuchaczy na obchody Światowego Dnia Zespołu Downa i opowiedzieć o powodach, dla których świętujemy ten dzień:
 
 
To było już kolejne zaproszenie od Pani Redaktor, za które serdecznie dziękujemy, ponieważ nie tak dawno, bo 27 lutego 2017 r. w godz. 19.00-20.00 przedstawiciele naszego stowarzyszenia gościli w programie Pani Ewy Dados „Coś dobrego” na antenie Radia Lublin. Dość licznie zgromadzona grupa rodziców w składzie: Dorota Jędrych-Przerwa, Robert Domań, Anna Cieplinska, Agnieszka Dragan, Anna Jedlińska i Jacek Oleszek – opowiadała o misji i działaniach „Ukrytego Skarbu” w ostatnich latach. Zachęcaliśmy radiosłuchaczy do wsparcia prac stowarzyszenia 1% podatku:
 
 
18 marca spotkaliśmy się na comiesięcznej grupie wsparcia. Odbyła się ona w gościnnej Bawialni Edukacyjnej KLANZY.
 
21 marca w dniu obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa przedstawiciele „Ukrytego Skarbu” – rodzice: Anna Szwajgier z córką Dominiką, Anna Jedlińska z dwuletnią Natalką, Anna Cieplińska i Jacek Oleszek spotkali się z grupą zainteresowanych problematyką zespołu Downa członków Sekcji Psychologii Rehabilitacji Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL –
 
 
Marzec to przede wszystkim czas przygotowań do Lubelskich Obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa organizowanego przez nas już tradycyjnie. W każdy piątek stowarzyszeniowe maluchy ćwiczą do teatrzyku cieni, który zobaczymy w czasie obchodów. Rodzice natomiast nagrali wraz z Benkiem Byrskim – aktorem Teatru Andersena i jednocześnie prowadzącym warsztat dla dzieci – 3 krótkie filmiki – promujące Lubelskie Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa (). Dziękujemy także Zespołowi Szkół nr 4 za bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej na piątkowe próby:
 
 
Dziękujemy Pani Dorocie Jędrych-Przerwie mamie Marcela za przygotowanie zaproszeń i plakatów na nasze obchody:
 
 
Gorące podziękowania kierujemy także do Pani Doroty Jedlińskiej, pomysłodawczyni i autorki kompozycji fotograficznej, przedstawiającej podopiecznych naszego stowarzyszenia wraz z rodzinami:
 
 
Z niecierpliwością czekamy na nasze święto które nie odbyłoby się bez życzliwego wsparcia finansowego naszych Sponsorów. Są to: Fundacja „Solidarni Górnicy”, Fundacja im. Leszka Podkańskiego, Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o., Wikpol Sp. z o.o., R. K. Niedziałek Sp. z o.o., Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., E. LECLERC.
 
Dziękujemy także wszystkim zaangażowanym rodzicom aktywnie uczestniczącym przygotowaniach.
 
Do zobaczenia 26 marca o godzinie 16.00 w Sali Widowiskowej Teatru Andersena w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na Lubelskich Obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa.
 
Naszych imiennie zaproszonych Gości prosimy o potwierdzanie przybycia na Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa pod nr telefonów:
 
731 160 029 – sekretariat
609 347 016 – Anna Cieplińska, prezes stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

Zarząd  Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa
„Ukryty Skarb” w Lublinie
na wniosek Komisji Rewizyjnej
z dnia 25 listopada 2016
ZWOŁUJE
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”
na dzień 8 grudnia 2016, godz. 17.30 (I termin)
a w razie braku kworum w I terminie
na dzień 8 grudnia, godz. 18.30 (II termin)

Miejsce:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie, ul. Głuska 5.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Wybór przewodniczącego Zebrania, głosowanie porządku obrad
 2. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 22.11.2016.
 3. Stanowisko Zarządu odnośnie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 22.11.2016.
 4. Dyskusja
 5. Wolne wnioski
 6. Zamknięcie zebrania

W imieniu Zarządu
Anna Cieplińska, prezes Stowarzyszenia Ukryty Skarb

Mikołajki w stylu Hip-Hop!

Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” zaprasza wszystkich członków z dziećmi do wzięcia udziału w Festiwalu – Mikołajki Hip-Hopowe, który odbędzie się 9 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” Pracownie Kultury „Maki” przy ul. Olchowej 8 w Lublinie.

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt skierowany do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, głównie z zespołem Downa, w ramach którego zorganizowane zostały zajęcia taneczne z zakresu tańca współczesnego hip-hop.

W czasie zajęć uczestnicy przygotowują pokaz tańca, który zostanie zaprezentowany w czasie Festiwalu – Mikołajki Hip-Hopowe. Na Festiwalu będzie mogła zaprezentować się młodzież tańcząca hip-hop z terenu woj. lubelskiego, zarówno niepełnosprawna, jak i bez deficytów rozwojowych. Uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki. Po pokazach tańca planowana jest wspólna zabawa i poczęstunek. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania swoich umiejętności oraz integracji. W Festiwalu wezmą też udział wolontariusze z lubelskich szkolnych kół wolontariatu.


Pokazanie swoich umiejętności, zdolności, radości może być wielką okazją do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i przełamywania barier i stereotypów w myśleniu o upośledzeniu umysłowym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Festiwalu.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 grudnia 2016 r. pod adresem: hiphop.lublin@op.pl i nr tel. 783-470-917.

Warsztaty dyskusyjne: „Jestem dorosły – chcę pracować!”

W sobotę 5 listopada w godz. 9.45-13.00 przy ul. Lędzian 60 w Lublinie odbędzie się warsztat prowadzony przez p. Ewę Domagałę-Zyśk pt. „Jestem dorosły – chcę pracować!” obejmujący doświadczenia krajów Unii Europ., w tym Polski oraz Kanady w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także zagadnienie mieszkalnictwa. Zapraszamy o udziału. Zgłoszenia SMS 609 347 016.

Dzień Dziecka – wspólna zabawa na Ranczu Arka

Ponownie zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Dziecka na Ranczu Arka w Sernikach – sobota 4 czerwca – godz 13.00 do 16.00.

Zaistniała mozliwość dofinansowania:
ZA DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA NIE PŁACIMY !!!

Natomiast koszt zabawy kolejnego dziecka to 25 zł., zaś dorosły: 10 zł. POCZĘSTUNEK: kiełbasa, napoje i inne – gratis. Ostateczny termin zapisów: do czwartku – prosimy o sms na telefon naszego Stowarzyszenia: kom. 731 160 029 (zgłoszenia przyjmuje p. Agnieszka Dragan)

http://www.ranczoarka.pl/

Warsztaty – „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś”

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” projektu współfinansowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego, wolontariuszy oraz wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia do uczestnictwa w szkoleniu:  „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” – Jak zaprosić pełnosprawne dzieci i młodzież do świata osób z zespołem Downa

plakat--kazdy-ma-cos

Cele warsztatu:

 • przygotowanie nauczycieli i wolontariuszy, do poprowadzenia zajęć wśród dzieci i młodzieży przygotowujących do kontaktu z osobami z zespołem Downa z użyciem publikacji „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” autorstwa Małgorzaty Martyniak
 •  wsparcie nauczycieli klas integracyjnych, przedszkolnych oddziałów integracyjnych w lepszym rozumieniu swoich podopiecznych cierpiących na zespół Downa
 • przygotowanie rodziców do przekazania informacji o niepełnosprawności dziecka pełnosprawnemu rodzeństwu
 •  przełamanie barier emocjonalnych powstających w kontakcie osób zdrowych z osobami z Zespołem Downa i innymi dysfunkcjami poprzez dostarczenie pozytywnych doświadczeń podczas wspólnej aktywności oraz przekazanie rzetelnej wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej
 • podanie podstawowej informacji o Zespole Downa i ukazanie osób z Zespołem Downa, jako ważnych uczestników życia społecznego, edukacyjnego i kulturalnego
 • przełamanie negatywnych stereotypów dotyczących Zespołu Downa, przygotowanie młodych ludzi do pozytywnej reakcji na spotkanie z osobą z Zespołem Downa
 • aktywizacja nauczycieli, rodziców i wolontariuszy wokół zadania jakim jest kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez przekazywanie rzetelnych informacji na temat specyfiki ich trudności i funkcjonowania

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Ponadto uczestnicy otrzymają materiały: książkę „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” (wyd. Bielsko-Biała 2014) [ WIĘCEJ O KSIĄŻCE WW. TRENERÓW ]  oraz konspekt służący do przeprowadzenia zajęć na temat niepełnosprawności intelektualnej, a także imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Warsztat I:

Dla grupy nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego (12-15 osób), prowadzący: Małgorzata Martyniak, Zbigniew Martyniak, sobota 14 listopad 2015, godz. 9.30-12.00, Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin.

Warsztat II:

Dla grupy wolontariuszy(12-15 osób), prowadzący: Małgorzata Martyniak, Zbigniew Martyniak, sobota 14 listopad 2015, godz. 12.15-14.30 , Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin.

Warsztat III:

Dla grupy rodziców (12-15 osób), prowadzący: Małgorzata Martyniak, Zbigniew Martyniak, sobota 14 listopad 2015, godz. 15.00-17.30, Warsztat odbędzie się w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin

WYKŁADOWCY:

Małgorzata Martyniak – prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie serce”, prywatnie matka trojga dzieci w tym 6,5-letniego Konstantego z zespołem Downa. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej Uniwersytetu Śląskiego, specjalista z psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Praca dyplomowa na studiach podyplomowych z zakresu treningu negocjacyjnego w rozwiązywaniu konfliktów przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. W trakcie studiów podyplomowych nabyła kwalifikacje do pracy z dziećmi i ich rodzinami, a także do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Posiada bogate doświadczenie w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną i zagrożoną wykluczeniem społecznym (prowadziła świetlicę socjoterapeutyczną na osiedlu socjalnym w Bielsku- Białej). Od 2010 r. prowadziła m.in. zajęcia z bajkoterapii w ramach realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Podbeskidzia projektu „Bajkowe miasto”, prelekcje i wykłady dla studentów pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej, zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych na temat zespołu Downa, warsztaty w szkołach gimnazjalnych, podstawowych i przedszkolach przygotowujące dzieci do kontaktu z dziećmi z trisomią 21. Autorka książeczki dla dzieci pt. „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” (wyd. Bielsko-Biała 2014) oraz inicjatorka szeregu kampanii i projektów promujących ideę integracji dzieci z zespołem Downa ze społeczeństwem. Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami z całej Polski działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej „W kierunku inkluzji – miejsce dziecka z zespołem Downa w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej” zorganizowanej w 2012 r. przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie „Wielkie serce”.

Zbigniew Martyniak– współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie serce”, prywatnie ojciec trojga dzieci w tym 6,5-letniego Konstantego z zespołem Downa. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel dyplomowany, były dyrektor Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej, od 6 lat pracuje w Kuratorium Oświaty w Katowicach w oddziale zajmującym się m.in. szkolnictwem zawodowym, współautor poradnika dla konsultantów zawodowych w ramach projektu „Mam zawód, mam pracę w regionie”. Organizator panelu poświęconego edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych podczas II Śląskiego Kongresu Oświaty. Jako członek stowarzyszenia brał udział w realizacji wielu projektów promujących ideę integracji dzieci z zespołem Downa ze społeczeństwem.

[ WIĘCEJ O KSIĄŻCE WW. TRENERÓW ]

Obecność na warsztatach możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu:
nr tel.: 609 347016, e-mail: a.cieplin@op.pl
Zachęcam do uczestnictwa

Anna Cieplińska
Koordynator Projektu
Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” w Lublinie

 

Warsztaty dotyczące relacji małżeńskiej i partnerskiej w związku wychowującym dziecko z zespołem Downa

W najbliższą sobotę 23.05 odbędzie się grupa wsparcia (ul. Lędzian 60, Lublin, godz. 14-17.00) – w ramach spotkania czeka gości wykład / warsztaty dotyczące relacji małżeńskiej i partnerskiej w związku wychowującym dziecko z zespołem Downa – prowadzący dr Piotr Szczukiewicz, psychoterapeuta rodzinny, zapraszamy! PROSIMY POTWIERDZIĆ OBECNOŚĆ SMS’em

relacje

Osoby chętne na zajęcia logopedyczne do Pani Kasi Sienkiewicz z miasta Lublin w ramach projektu z MOPR prosimy o zgłoszenie e- smsem pod nr. telefonu:   607462079 Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby chętne na zajęcia sportowe połączone z rehabilitacją ruchową dla dzieci w grupie wiekowej od lat 4 do lat 7 z miasta Lublin w ramach projektu z MOPR prosimy o zgłoszenie e- sms’em pod nr. Telefonu:512394394   Termin zajęć: Czwartek godzina 18.00 miejsce podane zostanie wkrótce.