Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa w Lublinie

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”,
Drodzy Przyjaciele i Wolontariusze,

przypominamy o kolejnej edycji organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” regionalnych, Lubelskich Obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa. Główne uroczystości będą miały miejsce w niedzielę, dnia 26 marca o godzinie 16.00 w Sali Widowiskowej Teatru Andersena w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1.

Imprezę Honorowym Patronatem objął prezydent Miasta Lublina Pan Krzysztof Żuk.

Podobnie jak w latach ubiegłych chcemy, wraz z naszymi Podopiecznymi, świętować w gronie osób wspierających nasze środowisko: przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych, terapeutów, nauczycieli oraz wolontariuszy.

Liczymy na Waszą niezawodną obecność.

Wstęp na obchody jest wolny. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem uroczystości zamieszczonym w załączonych materiałach informacyjnych.

 

[ Oto link do wydarzenia ]

jak też do [ filmowego zwiastuna wydarzenia ]

 

Do zobaczenia na obchodach

Anna Cieplińska
Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z cyklu  „W rytmie życia. Od narodzin do dorosłości. Prawa, wybory i zadania rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa”

cykl

***

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa Ukryty Skarb zaprasza wszystkich zainteresowanych tą problematyką członków stowarzyszenia do udziału w szkoleniu z cyklu

„W rytmie życia. Od narodzin do dorosłości.  Prawa, wybory i zadania rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa”

realizowanym w ramach projektu współfinansowanego przez ROPS.

Szkolenie pt.

Segregacja integracja czy inkluzja – organizacja systemu oświaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

poprowadzi prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk.

Odbędzie się ono 1 października 2016 roku w godzinach 10.45-14.00 w pomieszczeniach Centrum Psychoterapii i Szkoleń przy ul. Lędzian 60 w Lublinie.

Swoje przybycie prosimy potwierdzić pod numerem tel. 609 34 70 16.

Ilość miejsc ograniczona.  

IDEA SZKOLENIA: 

Wiek przedszkolny i szkolny dzieci z zespołem Downa stawia przed sprawującymi nad nimi opiekę nowe wyzwania jakimi są: orientacja w zróżnicowanej ofercie edukacyjnej, wybór odpowiednich placówek edukacyjnych.  Rola rodziców jest tu nie do przecenienia. Znajomość organizacji edukacji na etapie przedszkolnym i szkolnym, rozumienie pojęć segregacja, integracja i inkluzja, świadomość istnienia różnych form i możliwości kształcenia wraz z poznaniem ich zalet i wad, pozwoli trafnie wybrać najlepszą, dostosowaną do możliwości dziecka ścieżkę edukacyjną. 

prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL, współautorka monografii Jestem dorosły – chcę pracować. Program wspierający młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (Europerspektywa, 2012), autorka licznych książek i artykułów wokół problematyki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Nasze Stowarzyszenie odznaczone Medalem Prezydenta Miasta Lublina!

Untitled-1

Z wielką radością informujemy, że Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie otrzymało Medal Prezydenta Miasta Lublina Pana Krzysztofa Żuka  „w uznaniu za wieloletnią działalność społeczną z podziękowaniem za zaangażowanie przy realizacji licznych inicjatyw mających na celu aktywizację i integrację środowiska osób niepełnosprawnych”. Okolicznościowa ceremonia odbyła się 2 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie. Medal z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin Pani Moniki Lipińskiej odebrała w imieniu Stowarzyszenia Prezes „Ukrytego Skarbu” Anna Cieplińska.

13310495_10206871512527370_5387109020680845479_n

 

13339548_10206871513247388_5274712087752256592_n

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do otrzymania tego wyróżnienia.

Relację z uroczystości zamieściła [ Panorama Lubelska z dn. 2 czerwca.] 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”
Prezes Anna Cieplińska

Cykl szkoleń: „Wyjść poza ograniczenia” Od wykluczenia do integracji społecznej osób z zespołem Downa

poza-ograniczenia2

W związku z realizacją przez nasze stowarzyszenie projektu współfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zapraszam wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia do uczestnictwa w cyklu szkoleń:

„Wyjść poza ograniczenia”
Od wykluczenia do integracji społecznej osób z zespołem Downa

Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu 8-godzinnych warsztatów rozwijających kluczowe kompetencje osób z najbliższego otoczenia społecznego dzieci z zespołem Downa, tj.: ich rodziców, opiekunów oraz członków rodzin. Kompetencje te są niezbędne we właściwym sprawowaniu opieki i udzielaniu pomocy w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych cierpiących na zespół Downa.

Problematyka warsztatów obejmuje zagadnienia z zakresu zajmowania postawy proaktywnej oraz podstawowych kompetencji emocjonalnych i radzenia sobie ze stresem, efektywnej komunikacji interpersonalnej, tworzenia właściwych relacji rodzinnych, w tym także z rodzeństwem osób z ZD, dietetyki wspierającej prawidłowy rozwój i zdrowie dzieci z ZD oraz tworzenia sieci wczesnego wsparcia dla rodziców, którym urodziło się dziecko z ZD.

Warsztat: Właściwa dieta wsparciem zdrowia i rozwoju dziecka z zespołem Downa (20 osób) – Joanna Smarzak, sobota 22 listopad 2014, godz. 9.00-13.00 oraz dr hab. Dominik Szwajgier godz. 13.30-16.00, Gimnazjum nr 19, ul. Szkolna 6

Warsztat: Jak efektywnie sobie radzić sobie ze stresem? Postawa proaktywna w sytuacji narodzin i wychowania dziecka z zespołem Downa (16 osób)- dr Krzysztof Ciepliński, część I sobota 29 listopad 2014, godz. 14.00- 17.00, DOA ul. Poturzyńska 1, część II: niedziela 30 listopada 2014 godz. 16.00-19-00, Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin.

Warsztat: Właściwa troska o rodzeństwo osób z zespołem Downa – dr Bożena Sidor-Piekarska, sobota 13 grudnia 2014, godz. 9.00 – 11.45 (warsztat dla młodzieży – 12-16 osób), 12.15- 15.30 (warsztat dla rodziców – 14-16 osób), Warsztaty odbędą się w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin

W ramach grupy wsparcia 13 grudnia 2014 zapraszamy na wykład Pani Profesor Agnieszki Żyty nt. Problemy rodzin osób z zespołem Downa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wykład odbędzie się w DOA przy Poturzyńskiej 1 w godz. 16.00-17.00.

 

NASI WYKŁADOWCY:

  • mgr Joanna Smarzak, dietetyk w Poradni Dietetycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
  • dr hab. Dominik Szwajgier, adiunkt przy Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  • dr hab. Agnieszka Żyta, pracownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Psychologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, autorka publikacji o rodzeństwie osób z zespołem Downa.
  • dr Krzysztof Ciepliński, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta psychodramy, trener; adiunkt przy Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii KUL, terapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego Dorosłych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście oraz Przychodni Wielospecjalistycznej MD Clinic w Warszawie.

Obecność na warsztatach możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu:

nr tel.: 609 347016, e-mail: a.cieplin@op.pl

Współfinansowanie przez członków Stowarzyszenia w kwocie 30 zł od osoby za warsztat.

Zachęcam do uczestnictwa

Anna Cieplińska
Koordynator Projektu
Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” w Lublinie

Konferencja „Ja też mam przyszłość”

I Pomorska Konferencja na rzecz osób z zespołem Downa „Ja też mam przyszłość” 26-27 października.2013, Hotel ORLE, Sobieszewo.

I Pomorska Konferencja Na Rzecz Osób z Zespołem Downa odbędzie się dzięki współpracy Fundacji JA TEŻ z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka oraz Miastem Gdańsk (a w szczególności Wydziałem Polityki Społecznej i Wydziałem Zdrowia). Konferencja ” JA TEŻ mam przyszłość” ma charakter konferencji naukowej. Przewodniczącym Rady Programowej konferencji jest prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, Kierownik Katedry i zakładu Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

http://www.jatez.pl/i-pomorska-konferencja.html