Szkolenie „U progu dorosłości”

 

W ramach naszego cyklu w „Rytmie życia…” serdecznie zapraszamy również do udziału w weekendowym szkoleniu „U progu dorosłości – rola rodziców i opiekunów w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną do aktywnego i samodzielnego życia”. Szkolenie dedykowane jest rodzicom i opiekunom dorastających i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Tematyka szkolenia:

1.Funkcjonowanie intelektualne osób z upośledzeniem umysłowym – mechanizmy, zasoby, ograniczenia.

 1. Czy, jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o niepełnej sprawności?  – perspektywa rodzica i terapeuty.
 2. Koncepcje rozwoju upośledzenia umysłowego.
 3. ”Zachowania trudne” wołaniem o normalność? Jakie potrzeby kryją się za zachowaniami nieakceptowanymi społecznie?
 4. Kompetencje rodziców i opiekunów w kreowaniu „przestrzeni” sprzyjającej rozwojowi autonomii i niezależności.
 5. Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością intelektualną – wyznaczanie granic samodzielności i niezależności.
 6. Kim jest i kim ma być osoba dorosła z upośledzeniem umysłowym?
 7. Formy samodzielnego zamieszkania osób z niepełnosprawnością intelektualną (mieszkalnictwo chronione, rodzinne domy pomocy społecznej itp.)

Szkolenie odbędzie się w Centrum Holistycznej Odnowy „Siódmy Las”, Zawada 51 k.Wąwolnicy, w dniach 5-6.11.2016. W programie przewidziany jest wspólny pobyt w grupie zainteresowanych Rodziców i Opiekunów, posiłki, nocleg, wykłady, warsztaty oraz projekcja filmów wraz z panelem dyskusyjnym. Odpłatność 50 zł/osoba.

Przyjazd: sobota, 5 listopada godz.: 9.30 – 10.00; wyjazd: niedziela 6 listopada godz. 16.00.

Zgłoszenia telefoniczne poprzez sms z podaniem imienia i nazwiska rodzica/opiekuna oraz wieku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną na numer 609347016. Potwierdzenie kwalifikacji zostanie przesłane smsem zwrotnym.

Szkolenie poprowadzi mgr Katarzyna Siedlecka, psycholog, pedagog specjalny, pracownik SOSW nr 1 w Lublinie, pracująca z młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zachęcamy do udziału!

ZAPROSZENIE NA KOLEJNE SZKOLENIA

Od lipca bieżącego roku nasze stowarzyszenie realizuje projekt szkoleniowy adresowany do członków „Ukrytego Skarbu” – rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i dorosłych osób z zespołem Downa zatytułowany: „W rytmie życia. Od narodzin do dorosłości.”- Prawa, wybory i zadania rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa. Projekt ten jest współfinansowany przez ROPS.

Za nami już trzy spotkania:

Szkolenie I. Wokół narodzin – umiejętność wspierania siebie warunkiem wspierania dziecka z zespołem Downa (dr Krzysztof Ciepliński)

Szkolenie II. Kroki ku samodzielności – jak rodzic może skutecznie wspierać proces rehabilitacji. (mgr Barbara Tomala-Chudzik)

Szkolenie III. Segregacja integracja czy inkluzja – organizacja systemu oświaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. (prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk)

Dziękując za Wasze dotychczasowe zainteresowanie mamy przyjemność zaprosić na kolejne trzy szkolenia:

Szkolenie IV. Jestem dorosły – chcę pracować. Dorosłość osób z zespołem Downa i możliwości wejścia na rynek pracy. Doświadczenia krajów Europy, Kanady a sytuacja w Polsce .  Poprowadzi je znana nam już prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk z Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL.

Odbędzie się ono w sobotę 5 listopada  2016 roku w godzinach 9.45-13.00 w pomieszczeniach Centrum Psychoterapii i Szkoleń przy ul. Lędzian 60 w Lublinie.

Szkolenie V.  Kryteria dobrego wyboru ścieżki edukacyjnej – możliwości, zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Poprowadzi je dr Grzegorz Wiącek z Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL. Odbędzie się ono w sobotę 19 listopada  2016 roku w godzinach 9.45-13.00 w pomieszczeniach Centrum Psychoterapii i Szkoleń przy ul. Lędzian 60 w Lublinie.

Szkolenie VI. Niepełnosprawność intelektualna – aspekty prawne. Poprowadzi je mgr Michał Czerwonka – radca prawny. Odbędzie się ono w sobotę 10 grudnia  2016 roku w godzinach 9.00-13.30. O miejscu spotkania poinformujemy wkrótce na naszej stronie.

Zainteresowanych wymienioną wyżej problematyką zachęcamy do udziału. Swoje przybycie prosimy potwierdzić smsem lub dzwoniąc poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru szkolenia pod numerem tel. 609 34 70 16. Ilość miejsc ograniczona.

 NASI SZKOLĄCY:

 Prof.dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL, współautorka monografii Jestem dorosły – chcę pracować. Program wspierający młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (Europerspektywa, 2012), autorka licznych książek i artykułów wokół problematyki osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Dr Grzegorz Wiącek, psycholog. Absolwent KUL, adiunkt w Katedrze Psychologii Rehabilitacji KUL; trener. zainteresowania naukowe: wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Nauczania Kierowanego i kształcenia integracyjnego), problematyka niepełnosprawności sprzężonych oraz metody statystyczne w psychologii. Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych; stypendysta Polish-British Young Scientists Programme (KBN, British Council); członek i wieloletni współpracownik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie. Autor monografii Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym (TN KUL, 2008), współautor monografii Jestem dorosły – chcę pracować. Program wspierający młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (Europerspektywa, 2012), współredaktor monografii Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej (Wydawnictwo KUL, 2014). Autor artykułów i referatów m. in. na temat osób głuchoniewidomych oraz kształcenia integracyjnego dzieci z niepełnosprawnością. Współorganizator konferencji naukowych w zakresie rehabilitacji i niepełnosprawności. Posiada praktyczne doświadczenie w pracy warsztatowej z grupą oraz w indywidualnej pracy psychologiczno-coachingowej, m. in. z osobami głuchoniewidomymi.

Mgr Barbara Tomala-Chudzik, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie oraz Poradni dla Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju  w Lublinie. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli i specjalistów dotyczące dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, zajęcia dla studentów pedagogiki UMCS, słuchaczy studiów podyplomowych UMCS i KUL z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami porozumiewania się. Propagator komunikacji wspomagającej i alternatywnej. 

Dr Krzysztof Ciepliński, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener, adiunkt przy Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL, terapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego Dorosłych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście. 

Mgr Michał Czerwonka, prawnik, radca prawny, trener, Prezes Zarządu Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam prawo”.

 

Warsztaty dyskusyjne: „Jestem dorosły – chcę pracować!”

W sobotę 5 listopada w godz. 9.45-13.00 przy ul. Lędzian 60 w Lublinie odbędzie się warsztat prowadzony przez p. Ewę Domagałę-Zyśk pt. „Jestem dorosły – chcę pracować!” obejmujący doświadczenia krajów Unii Europ., w tym Polski oraz Kanady w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także zagadnienie mieszkalnictwa. Zapraszamy o udziału. Zgłoszenia SMS 609 347 016.

Zapraszamy na szkolenie!

Za tydzień – w sobotę 8 października w godz. 9.45-13.00 nasze Stowarzyszenie zaprasza rodziców na szkolenie pt. „Kroki ku samodzielności – jak rodzic może skutecznie wspierać proces rehabilitacji” Poprowadzi je mgr Barbara Tomala-Chudzik. Szkolenie odbędzie się przy ul. Lędzian 60 w Lublinie. Obecność prosimy potwierdzić: tel. 609 347 016. Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z cyklu  „W rytmie życia. Od narodzin do dorosłości. Prawa, wybory i zadania rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa”

cykl

***

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa Ukryty Skarb zaprasza wszystkich zainteresowanych tą problematyką członków stowarzyszenia do udziału w szkoleniu z cyklu

„W rytmie życia. Od narodzin do dorosłości.  Prawa, wybory i zadania rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa”

realizowanym w ramach projektu współfinansowanego przez ROPS.

Szkolenie pt.

Segregacja integracja czy inkluzja – organizacja systemu oświaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

poprowadzi prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk.

Odbędzie się ono 1 października 2016 roku w godzinach 10.45-14.00 w pomieszczeniach Centrum Psychoterapii i Szkoleń przy ul. Lędzian 60 w Lublinie.

Swoje przybycie prosimy potwierdzić pod numerem tel. 609 34 70 16.

Ilość miejsc ograniczona.  

IDEA SZKOLENIA: 

Wiek przedszkolny i szkolny dzieci z zespołem Downa stawia przed sprawującymi nad nimi opiekę nowe wyzwania jakimi są: orientacja w zróżnicowanej ofercie edukacyjnej, wybór odpowiednich placówek edukacyjnych.  Rola rodziców jest tu nie do przecenienia. Znajomość organizacji edukacji na etapie przedszkolnym i szkolnym, rozumienie pojęć segregacja, integracja i inkluzja, świadomość istnienia różnych form i możliwości kształcenia wraz z poznaniem ich zalet i wad, pozwoli trafnie wybrać najlepszą, dostosowaną do możliwości dziecka ścieżkę edukacyjną. 

prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL, współautorka monografii Jestem dorosły – chcę pracować. Program wspierający młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (Europerspektywa, 2012), autorka licznych książek i artykułów wokół problematyki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Warsztaty – „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś”

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” projektu współfinansowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego, wolontariuszy oraz wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia do uczestnictwa w szkoleniu:  „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” – Jak zaprosić pełnosprawne dzieci i młodzież do świata osób z zespołem Downa

plakat--kazdy-ma-cos

Cele warsztatu:

 • przygotowanie nauczycieli i wolontariuszy, do poprowadzenia zajęć wśród dzieci i młodzieży przygotowujących do kontaktu z osobami z zespołem Downa z użyciem publikacji „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” autorstwa Małgorzaty Martyniak
 •  wsparcie nauczycieli klas integracyjnych, przedszkolnych oddziałów integracyjnych w lepszym rozumieniu swoich podopiecznych cierpiących na zespół Downa
 • przygotowanie rodziców do przekazania informacji o niepełnosprawności dziecka pełnosprawnemu rodzeństwu
 •  przełamanie barier emocjonalnych powstających w kontakcie osób zdrowych z osobami z Zespołem Downa i innymi dysfunkcjami poprzez dostarczenie pozytywnych doświadczeń podczas wspólnej aktywności oraz przekazanie rzetelnej wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej
 • podanie podstawowej informacji o Zespole Downa i ukazanie osób z Zespołem Downa, jako ważnych uczestników życia społecznego, edukacyjnego i kulturalnego
 • przełamanie negatywnych stereotypów dotyczących Zespołu Downa, przygotowanie młodych ludzi do pozytywnej reakcji na spotkanie z osobą z Zespołem Downa
 • aktywizacja nauczycieli, rodziców i wolontariuszy wokół zadania jakim jest kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez przekazywanie rzetelnych informacji na temat specyfiki ich trudności i funkcjonowania

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Ponadto uczestnicy otrzymają materiały: książkę „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” (wyd. Bielsko-Biała 2014) [ WIĘCEJ O KSIĄŻCE WW. TRENERÓW ]  oraz konspekt służący do przeprowadzenia zajęć na temat niepełnosprawności intelektualnej, a także imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Warsztat I:

Dla grupy nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego (12-15 osób), prowadzący: Małgorzata Martyniak, Zbigniew Martyniak, sobota 14 listopad 2015, godz. 9.30-12.00, Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin.

Warsztat II:

Dla grupy wolontariuszy(12-15 osób), prowadzący: Małgorzata Martyniak, Zbigniew Martyniak, sobota 14 listopad 2015, godz. 12.15-14.30 , Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin.

Warsztat III:

Dla grupy rodziców (12-15 osób), prowadzący: Małgorzata Martyniak, Zbigniew Martyniak, sobota 14 listopad 2015, godz. 15.00-17.30, Warsztat odbędzie się w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Pneuma, ul. Lędzian 60, Lublin

WYKŁADOWCY:

Małgorzata Martyniak – prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie serce”, prywatnie matka trojga dzieci w tym 6,5-letniego Konstantego z zespołem Downa. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej Uniwersytetu Śląskiego, specjalista z psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Praca dyplomowa na studiach podyplomowych z zakresu treningu negocjacyjnego w rozwiązywaniu konfliktów przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. W trakcie studiów podyplomowych nabyła kwalifikacje do pracy z dziećmi i ich rodzinami, a także do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Posiada bogate doświadczenie w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną i zagrożoną wykluczeniem społecznym (prowadziła świetlicę socjoterapeutyczną na osiedlu socjalnym w Bielsku- Białej). Od 2010 r. prowadziła m.in. zajęcia z bajkoterapii w ramach realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Podbeskidzia projektu „Bajkowe miasto”, prelekcje i wykłady dla studentów pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej, zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych na temat zespołu Downa, warsztaty w szkołach gimnazjalnych, podstawowych i przedszkolach przygotowujące dzieci do kontaktu z dziećmi z trisomią 21. Autorka książeczki dla dzieci pt. „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” (wyd. Bielsko-Biała 2014) oraz inicjatorka szeregu kampanii i projektów promujących ideę integracji dzieci z zespołem Downa ze społeczeństwem. Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami z całej Polski działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej „W kierunku inkluzji – miejsce dziecka z zespołem Downa w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej” zorganizowanej w 2012 r. przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie „Wielkie serce”.

Zbigniew Martyniak– współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie serce”, prywatnie ojciec trojga dzieci w tym 6,5-letniego Konstantego z zespołem Downa. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel dyplomowany, były dyrektor Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej, od 6 lat pracuje w Kuratorium Oświaty w Katowicach w oddziale zajmującym się m.in. szkolnictwem zawodowym, współautor poradnika dla konsultantów zawodowych w ramach projektu „Mam zawód, mam pracę w regionie”. Organizator panelu poświęconego edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych podczas II Śląskiego Kongresu Oświaty. Jako członek stowarzyszenia brał udział w realizacji wielu projektów promujących ideę integracji dzieci z zespołem Downa ze społeczeństwem.

[ WIĘCEJ O KSIĄŻCE WW. TRENERÓW ]

Obecność na warsztatach możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu:
nr tel.: 609 347016, e-mail: a.cieplin@op.pl
Zachęcam do uczestnictwa

Anna Cieplińska
Koordynator Projektu
Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” w Lublinie

 

Warsztaty dotyczące relacji małżeńskiej i partnerskiej w związku wychowującym dziecko z zespołem Downa

W najbliższą sobotę 23.05 odbędzie się grupa wsparcia (ul. Lędzian 60, Lublin, godz. 14-17.00) – w ramach spotkania czeka gości wykład / warsztaty dotyczące relacji małżeńskiej i partnerskiej w związku wychowującym dziecko z zespołem Downa – prowadzący dr Piotr Szczukiewicz, psychoterapeuta rodzinny, zapraszamy! PROSIMY POTWIERDZIĆ OBECNOŚĆ SMS’em

relacje

Styczniowe spotkania wsparcia

Styczniowa GRUPA WSPARCIA – sobota 24.01. godziny 17.00-20.00, ul. Lędzian 60 (boczna Nałęczowskiej) . Gościem spotkania będzie pani Bożena Sidor, spec w dziedzinie rodzeństwa osób z ZD.

W piątek 23.01 godz. 18-20, ul. Lędzian 60, odbędzie się SPOTKANIE NASTOLATKÓW – rodzeństwa osób z ZD, gościem będzie pani  Bożena Sidor, spec w dziedzinie rodzeństwa osób z ZD.

[ lokalizacja ]

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA POTWIERDZENIE OBECNOŚCI: TEL.  609 347 016