Szkolenie dla rodziców pt. „Ubezwłasnowolnienie – wybór czy konieczność. Obowiązki i odpowiedzialność opiekunów osób niepełnosprawnych” – 19.10.2019 r. (sobota)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla rodziców pt. „Ubezwłasnowolnienie – wybór czy konieczność. Obowiązki i odpowiedzialność opiekunów osób niepełnosprawnych”, które odbędzie się 19.10.2019 r. (sobota) w godz. 10.00 – 14.30. w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym Stonoga ul. Koryznowej 2 w Lublinie. Szkolenie poprowadzi Pan Michał Czerwonka, radca prawny.
Chętnych prosimy o potwierdzenie udziału sms-em pod numerem telefonu Stowarzyszenia 731 160 029.
Cykl szkoleń dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Bezpłatne zajęcia logorytmiczne dla dzieci w wieku 0-3 lat

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora na bezpłatne zajęcia logorytmiczne dla dzieci w wieku 0-3 lat. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu (czwartek g. 17:15) w Akademii Rozwoju dziecka „Dobry Start” w Lublinie ul. Głowackiego 35. Zgłoszenia pod numerem telefonu: 533655667.
Celem zajęć jest zbudowanie podstaw mowy – komunikacji werbalnej, na materiale piosenek i zabawach muzyczno-rytmicznych. Zabawy słowno-muzyczne najpełniej wykorzystując potencjał dziecka, jednocześnie pobudzają największy obszar mózgu. Podczas zajęć będziemy ćwiczyć koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, której prawidłowy rozwój jest niezbędny dla pojawienia się mowy. Zajęcia poprowadzi Pani Ewa Kuszewska.

Szkolenie dla rodziców „Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla rodziców pt. „Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka”, które odbędzie się 28.09.2019 r. (sobota) w godz. 10.00 – 14.30. w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym Stonoga ul. Koryznowej 2 w Lublinie. Szkolenie poprowadzi Pan Marcin Targoński, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej.
Chętnych prosimy o potwierdzenie udziału sms-em pod numerem telefonu 731 160 029.
Cykl szkoleń dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Cykl szkoleń dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie:
28.09.2019 r. (sobota) od godz. 10.00„Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka”
19.10.2019 r. (sobota) od godz. 10.00„Ubezwłasnowolnienie – wybór czy konieczność. Obowiązki i odpowiedzialność opiekunów osób niepełnosprawnych”
30.11.2019 r. (sobota) od godz. 10.00 „Aspekty medyczne zespołu Downa wraz z pierwszą pomocą przedmedyczną”
Prawo, medycyna i integracja sensoryczna jako forma specjalistycznej terapii zostały wybrane jako dziedziny służące rozwojowi wiedzy i podniesieniu kompetencji niezbędnych w procesie efektywnego wychowywania, wspierania procesu rehabilitacji i właściwej opieki nad osobami z zespołem Downa. Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów z danych dziedzin. Szczegółowe informacje przekażemy w późniejszym terminie.
Już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach.

Grupa wsparcia 24.08.2019

Serdecznie zapraszamy na powakacyjną grupę wsparcia Stowarzyszenia Ukryty Skarb, która odbędzie się w sobotę 24.08.2019r. w godz. 10:00 – 13:00 w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym Stonoga ul. Koryznowej 2 w Lublinie ( budynek za Centrum Medycznym Farmed).

Grupa wsparcia 25.05.2019

Zapraszamy na najbliższą grupę wsparcia Stowarzyszenia Ukryty Skarb, która odbędzie się w sobotę 25.05.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00 w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym Stonoga ul. Koryznowej 2 w Lublinie.

Naszym gościem będzie ponownie Pani mgr Karolina Goral z Uniwersytetu Medycznego, która prowadzi badanie stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Pamiętajcie o zabraniu ze sobą wypełnionych dzienniczków żywieniowych i ankiety. Na spotkaniu zostanie przeprowadzona analiza dzienniczków, analiza składu masy ciała przy pomocy specjalistycznego urządzenia oraz zostanie zebrany wywiad żywieniowy.

Zapraszenie na zajęcia

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w związku realizacją dwóch zadań publicznych dofinansowanych w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”:
1. Grupowe zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z miasta Lublin w ramach zadania publicznego pt. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych dla dzieci”. Zajęcia będą odbywały się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej 21 w Lublinie w każdą środę w godzinach od 17:30 do 19:00.
2. Zajęcia z tańca ludowego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach zadania publicznego pt. „Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku”, które będą odbywały się w piątki w godzinach od 18:00 do 19:00 w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej 21 w Lublinie.
Zapisy pod nr tel. 609 347 016.