Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

 

Zarząd  Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa
„Ukryty Skarb” w Lublinie
na wniosek Komisji Rewizyjnej
z dnia 25 listopada 2016
ZWOŁUJE
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”
na dzień 8 grudnia 2016, godz. 17.30 (I termin)
a w razie braku kworum w I terminie
na dzień 8 grudnia, godz. 18.30 (II termin)

Miejsce:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie, ul. Głuska 5.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Wybór przewodniczącego Zebrania, głosowanie porządku obrad
 2. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 22.11.2016.
 3. Stanowisko Zarządu odnośnie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 22.11.2016.
 4. Dyskusja
 5. Wolne wnioski
 6. Zamknięcie zebrania

W imieniu Zarządu
Anna Cieplińska

Prezes Stowarzyszenia Ukryty Skarb

Mikołajki w stylu Hip-Hop!

 

Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” zaprasza wszystkich członków z dziećmi do wzięcia udziału w Festiwalu – Mikołajki Hip-Hopowe, który odbędzie się 9 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” Pracownie Kultury „Maki” przy ul. Olchowej 8 w Lublinie.

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt skierowany do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, głównie z zespołem Downa, w ramach którego zorganizowane zostały zajęcia taneczne z zakresu tańca współczesnego hip-hop.

W czasie zajęć uczestnicy przygotowują pokaz tańca, który zostanie zaprezentowany w czasie Festiwalu – Mikołajki Hip-Hopowe. Na Festiwalu będzie mogła zaprezentować się młodzież tańcząca hip-hop z terenu woj. lubelskiego, zarówno niepełnosprawna, jak i bez deficytów rozwojowych. Uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki. Po pokazach tańca planowana jest wspólna zabawa i poczęstunek. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania swoich umiejętności oraz integracji. W Festiwalu wezmą też udział wolontariusze z lubelskich szkolnych kół wolontariatu.


Pokazanie swoich umiejętności, zdolności, radości może być wielką okazją do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i przełamywania barier i stereotypów w myśleniu o upośledzeniu umysłowym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Festiwalu.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 grudnia 2016 r. pod adresem: hiphop.lublin@op.pl i nr tel. 783-470-917.

Nasze Stowarzyszenie w Panoramie TVP 2 !

Szanowni Państwo, Prezes Stowarzyszenia Ukryty Skarb Anna Cieplińska wraz z synkiem Frankiem byli gośćmi ogólnopolskiego wydania Panoramy TVP 2 w dniu 29 października o godz. 18.00. Wyemitowany materiał dotyczył promocji rządowego programu wsparcia dzieci z wadą genetyczną „Za życiem”. Cieszymy się, że w tym tak ważnym kontekście także nasz głos zaistniał w polskiej przestrzeni publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem zarchwizowanym pod adresem www.panorama.tvp.pl (5-7 minuta emisji). Dla Franka to prezent urodzinowy – właśnie skończył 7 lat 🙂

Szkolenie „U progu dorosłości”

 

W ramach naszego cyklu w „Rytmie życia…” serdecznie zapraszamy również do udziału w weekendowym szkoleniu „U progu dorosłości – rola rodziców i opiekunów w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną do aktywnego i samodzielnego życia”. Szkolenie dedykowane jest rodzicom i opiekunom dorastających i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Tematyka szkolenia:

1.Funkcjonowanie intelektualne osób z upośledzeniem umysłowym – mechanizmy, zasoby, ograniczenia.

 1. Czy, jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o niepełnej sprawności?  – perspektywa rodzica i terapeuty.
 2. Koncepcje rozwoju upośledzenia umysłowego.
 3. ”Zachowania trudne” wołaniem o normalność? Jakie potrzeby kryją się za zachowaniami nieakceptowanymi społecznie?
 4. Kompetencje rodziców i opiekunów w kreowaniu „przestrzeni” sprzyjającej rozwojowi autonomii i niezależności.
 5. Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością intelektualną – wyznaczanie granic samodzielności i niezależności.
 6. Kim jest i kim ma być osoba dorosła z upośledzeniem umysłowym?
 7. Formy samodzielnego zamieszkania osób z niepełnosprawnością intelektualną (mieszkalnictwo chronione, rodzinne domy pomocy społecznej itp.)

Szkolenie odbędzie się w Centrum Holistycznej Odnowy „Siódmy Las”, Zawada 51 k.Wąwolnicy, w dniach 5-6.11.2016. W programie przewidziany jest wspólny pobyt w grupie zainteresowanych Rodziców i Opiekunów, posiłki, nocleg, wykłady, warsztaty oraz projekcja filmów wraz z panelem dyskusyjnym. Odpłatność 50 zł/osoba.

Przyjazd: sobota, 5 listopada godz.: 9.30 – 10.00; wyjazd: niedziela 6 listopada godz. 16.00.

Zgłoszenia telefoniczne poprzez sms z podaniem imienia i nazwiska rodzica/opiekuna oraz wieku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną na numer 609347016. Potwierdzenie kwalifikacji zostanie przesłane smsem zwrotnym.

Szkolenie poprowadzi mgr Katarzyna Siedlecka, psycholog, pedagog specjalny, pracownik SOSW nr 1 w Lublinie, pracująca z młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zachęcamy do udziału!

ZAPROSZENIE NA KOLEJNE SZKOLENIA

Od lipca bieżącego roku nasze stowarzyszenie realizuje projekt szkoleniowy adresowany do członków „Ukrytego Skarbu” – rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i dorosłych osób z zespołem Downa zatytułowany: „W rytmie życia. Od narodzin do dorosłości.”- Prawa, wybory i zadania rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa. Projekt ten jest współfinansowany przez ROPS.

Za nami już trzy spotkania:

Szkolenie I. Wokół narodzin – umiejętność wspierania siebie warunkiem wspierania dziecka z zespołem Downa (dr Krzysztof Ciepliński)

Szkolenie II. Kroki ku samodzielności – jak rodzic może skutecznie wspierać proces rehabilitacji. (mgr Barbara Tomala-Chudzik)

Szkolenie III. Segregacja integracja czy inkluzja – organizacja systemu oświaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. (prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk)

Dziękując za Wasze dotychczasowe zainteresowanie mamy przyjemność zaprosić na kolejne trzy szkolenia:

Szkolenie IV. Jestem dorosły – chcę pracować. Dorosłość osób z zespołem Downa i możliwości wejścia na rynek pracy. Doświadczenia krajów Europy, Kanady a sytuacja w Polsce .  Poprowadzi je znana nam już prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk z Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL.

Odbędzie się ono w sobotę 5 listopada  2016 roku w godzinach 9.45-13.00 w pomieszczeniach Centrum Psychoterapii i Szkoleń przy ul. Lędzian 60 w Lublinie.

Szkolenie V.  Kryteria dobrego wyboru ścieżki edukacyjnej – możliwości, zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Poprowadzi je dr Grzegorz Wiącek z Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL. Odbędzie się ono w sobotę 19 listopada  2016 roku w godzinach 9.45-13.00 w pomieszczeniach Centrum Psychoterapii i Szkoleń przy ul. Lędzian 60 w Lublinie.

Szkolenie VI. Niepełnosprawność intelektualna – aspekty prawne. Poprowadzi je mgr Michał Czerwonka – radca prawny. Odbędzie się ono w sobotę 10 grudnia  2016 roku w godzinach 9.00-13.30. O miejscu spotkania poinformujemy wkrótce na naszej stronie.

Zainteresowanych wymienioną wyżej problematyką zachęcamy do udziału. Swoje przybycie prosimy potwierdzić smsem lub dzwoniąc poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru szkolenia pod numerem tel. 609 34 70 16. Ilość miejsc ograniczona.

 NASI SZKOLĄCY:

 Prof.dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL, współautorka monografii Jestem dorosły – chcę pracować. Program wspierający młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (Europerspektywa, 2012), autorka licznych książek i artykułów wokół problematyki osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Dr Grzegorz Wiącek, psycholog. Absolwent KUL, adiunkt w Katedrze Psychologii Rehabilitacji KUL; trener. zainteresowania naukowe: wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Nauczania Kierowanego i kształcenia integracyjnego), problematyka niepełnosprawności sprzężonych oraz metody statystyczne w psychologii. Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych; stypendysta Polish-British Young Scientists Programme (KBN, British Council); członek i wieloletni współpracownik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie. Autor monografii Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym (TN KUL, 2008), współautor monografii Jestem dorosły – chcę pracować. Program wspierający młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (Europerspektywa, 2012), współredaktor monografii Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej (Wydawnictwo KUL, 2014). Autor artykułów i referatów m. in. na temat osób głuchoniewidomych oraz kształcenia integracyjnego dzieci z niepełnosprawnością. Współorganizator konferencji naukowych w zakresie rehabilitacji i niepełnosprawności. Posiada praktyczne doświadczenie w pracy warsztatowej z grupą oraz w indywidualnej pracy psychologiczno-coachingowej, m. in. z osobami głuchoniewidomymi.

Mgr Barbara Tomala-Chudzik, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie oraz Poradni dla Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju  w Lublinie. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli i specjalistów dotyczące dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, zajęcia dla studentów pedagogiki UMCS, słuchaczy studiów podyplomowych UMCS i KUL z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami porozumiewania się. Propagator komunikacji wspomagającej i alternatywnej. 

Dr Krzysztof Ciepliński, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener, adiunkt przy Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL, terapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego Dorosłych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście. 

Mgr Michał Czerwonka, prawnik, radca prawny, trener, Prezes Zarządu Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam prawo”.

 

Warsztaty dyskusyjne: „Jestem dorosły – chcę pracować!”

W sobotę 5 listopada w godz. 9.45-13.00 przy ul. Lędzian 60 w Lublinie odbędzie się warsztat prowadzony przez p. Ewę Domagałę-Zyśk pt. „Jestem dorosły – chcę pracować!” obejmujący doświadczenia krajów Unii Europ., w tym Polski oraz Kanady w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także zagadnienie mieszkalnictwa. Zapraszamy o udziału. Zgłoszenia SMS 609 347 016.

Zapraszamy na szkolenie!

Za tydzień – w sobotę 8 października w godz. 9.45-13.00 nasze Stowarzyszenie zaprasza rodziców na szkolenie pt. „Kroki ku samodzielności – jak rodzic może skutecznie wspierać proces rehabilitacji” Poprowadzi je mgr Barbara Tomala-Chudzik. Szkolenie odbędzie się przy ul. Lędzian 60 w Lublinie. Obecność prosimy potwierdzić: tel. 609 347 016. Ilość miejsc ograniczona.