ZAPROSZENIE NA KOLEJNE SZKOLENIA

Od lipca bieżącego roku nasze stowarzyszenie realizuje projekt szkoleniowy adresowany do członków „Ukrytego Skarbu” – rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i dorosłych osób z zespołem Downa zatytułowany: „W rytmie życia. Od narodzin do dorosłości.”- Prawa, wybory i zadania rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa. Projekt ten jest współfinansowany przez ROPS.

Za nami już trzy spotkania:

Szkolenie I. Wokół narodzin – umiejętność wspierania siebie warunkiem wspierania dziecka z zespołem Downa (dr Krzysztof Ciepliński)

Szkolenie II. Kroki ku samodzielności – jak rodzic może skutecznie wspierać proces rehabilitacji. (mgr Barbara Tomala-Chudzik)

Szkolenie III. Segregacja integracja czy inkluzja – organizacja systemu oświaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. (prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk)

Dziękując za Wasze dotychczasowe zainteresowanie mamy przyjemność zaprosić na kolejne trzy szkolenia:

Szkolenie IV. Jestem dorosły – chcę pracować. Dorosłość osób z zespołem Downa i możliwości wejścia na rynek pracy. Doświadczenia krajów Europy, Kanady a sytuacja w Polsce .  Poprowadzi je znana nam już prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk z Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL.

Odbędzie się ono w sobotę 5 listopada  2016 roku w godzinach 9.45-13.00 w pomieszczeniach Centrum Psychoterapii i Szkoleń przy ul. Lędzian 60 w Lublinie.

Szkolenie V.  Kryteria dobrego wyboru ścieżki edukacyjnej – możliwości, zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Poprowadzi je dr Grzegorz Wiącek z Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL. Odbędzie się ono w sobotę 19 listopada  2016 roku w godzinach 9.45-13.00 w pomieszczeniach Centrum Psychoterapii i Szkoleń przy ul. Lędzian 60 w Lublinie.

Szkolenie VI. Niepełnosprawność intelektualna – aspekty prawne. Poprowadzi je mgr Michał Czerwonka – radca prawny. Odbędzie się ono w sobotę 10 grudnia  2016 roku w godzinach 9.00-13.30. O miejscu spotkania poinformujemy wkrótce na naszej stronie.

Zainteresowanych wymienioną wyżej problematyką zachęcamy do udziału. Swoje przybycie prosimy potwierdzić smsem lub dzwoniąc poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru szkolenia pod numerem tel. 609 34 70 16. Ilość miejsc ograniczona.

 NASI SZKOLĄCY:

 Prof.dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL, współautorka monografii Jestem dorosły – chcę pracować. Program wspierający młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (Europerspektywa, 2012), autorka licznych książek i artykułów wokół problematyki osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Dr Grzegorz Wiącek, psycholog. Absolwent KUL, adiunkt w Katedrze Psychologii Rehabilitacji KUL; trener. zainteresowania naukowe: wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Nauczania Kierowanego i kształcenia integracyjnego), problematyka niepełnosprawności sprzężonych oraz metody statystyczne w psychologii. Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych; stypendysta Polish-British Young Scientists Programme (KBN, British Council); członek i wieloletni współpracownik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie. Autor monografii Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym (TN KUL, 2008), współautor monografii Jestem dorosły – chcę pracować. Program wspierający młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (Europerspektywa, 2012), współredaktor monografii Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej (Wydawnictwo KUL, 2014). Autor artykułów i referatów m. in. na temat osób głuchoniewidomych oraz kształcenia integracyjnego dzieci z niepełnosprawnością. Współorganizator konferencji naukowych w zakresie rehabilitacji i niepełnosprawności. Posiada praktyczne doświadczenie w pracy warsztatowej z grupą oraz w indywidualnej pracy psychologiczno-coachingowej, m. in. z osobami głuchoniewidomymi.

Mgr Barbara Tomala-Chudzik, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie oraz Poradni dla Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju  w Lublinie. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli i specjalistów dotyczące dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, zajęcia dla studentów pedagogiki UMCS, słuchaczy studiów podyplomowych UMCS i KUL z zakresu rozwijania kompetencji komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami porozumiewania się. Propagator komunikacji wspomagającej i alternatywnej. 

Dr Krzysztof Ciepliński, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener, adiunkt przy Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL, terapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego Dorosłych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście. 

Mgr Michał Czerwonka, prawnik, radca prawny, trener, Prezes Zarządu Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam prawo”.

 

Warsztaty dyskusyjne: „Jestem dorosły – chcę pracować!”

W sobotę 5 listopada w godz. 9.45-13.00 przy ul. Lędzian 60 w Lublinie odbędzie się warsztat prowadzony przez p. Ewę Domagałę-Zyśk pt. „Jestem dorosły – chcę pracować!” obejmujący doświadczenia krajów Unii Europ., w tym Polski oraz Kanady w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także zagadnienie mieszkalnictwa. Zapraszamy o udziału. Zgłoszenia SMS 609 347 016.

Zapraszamy na szkolenie!

Za tydzień – w sobotę 8 października w godz. 9.45-13.00 nasze Stowarzyszenie zaprasza rodziców na szkolenie pt. „Kroki ku samodzielności – jak rodzic może skutecznie wspierać proces rehabilitacji” Poprowadzi je mgr Barbara Tomala-Chudzik. Szkolenie odbędzie się przy ul. Lędzian 60 w Lublinie. Obecność prosimy potwierdzić: tel. 609 347 016. Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z cyklu  „W rytmie życia. Od narodzin do dorosłości. Prawa, wybory i zadania rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa”

cykl

***

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa Ukryty Skarb zaprasza wszystkich zainteresowanych tą problematyką członków stowarzyszenia do udziału w szkoleniu z cyklu

„W rytmie życia. Od narodzin do dorosłości.  Prawa, wybory i zadania rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa”

realizowanym w ramach projektu współfinansowanego przez ROPS.

Szkolenie pt.

Segregacja integracja czy inkluzja – organizacja systemu oświaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

poprowadzi prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk.

Odbędzie się ono 1 października 2016 roku w godzinach 10.45-14.00 w pomieszczeniach Centrum Psychoterapii i Szkoleń przy ul. Lędzian 60 w Lublinie.

Swoje przybycie prosimy potwierdzić pod numerem tel. 609 34 70 16.

Ilość miejsc ograniczona.  

IDEA SZKOLENIA: 

Wiek przedszkolny i szkolny dzieci z zespołem Downa stawia przed sprawującymi nad nimi opiekę nowe wyzwania jakimi są: orientacja w zróżnicowanej ofercie edukacyjnej, wybór odpowiednich placówek edukacyjnych.  Rola rodziców jest tu nie do przecenienia. Znajomość organizacji edukacji na etapie przedszkolnym i szkolnym, rozumienie pojęć segregacja, integracja i inkluzja, świadomość istnienia różnych form i możliwości kształcenia wraz z poznaniem ich zalet i wad, pozwoli trafnie wybrać najlepszą, dostosowaną do możliwości dziecka ścieżkę edukacyjną. 

prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL, współautorka monografii Jestem dorosły – chcę pracować. Program wspierający młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy (Europerspektywa, 2012), autorka licznych książek i artykułów wokół problematyki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Otrzymaliśmy dotację na zajęcia!

Stowarzyszenie Ukryty Skarb z przyjemnością informuje, że otrzymało
dotację do sześciu złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert nr
1/2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych przez ROPS.
Na bieżąco nasi członkowie będą informowani o możliwości zapisania
się na zajęcia dotyczące poszczególnych programów drogą smsową.
Zapraszamy i zachęcamy do zapisywania się na zajęcia.

Zarząd Stowarzyszenia

WAKACJE: Zapraszamy na integracyjne półkolonie dla dzieci z ZD oraz ich rodzeństwa

WAKACJE: Zapraszamy na integracyjne półkolonie dla dzieci z ZD oraz ich rodzeństwa (wiek szkoły podstawowej) .
Jest to inicjatywa własna rodziców dzieci z zD. – osoba kontaktowa Anita Grzegorczyk https://www.facebook.com/profile.php?id=100011778091728

Planowo mają być dostępne turnusy:
I turnus – 04.07. – 08.07.
II turnus – 11.07. – 15.07.
III turnus – 18.07. – 22.07.
IV turnus – 25.07. – 29.07.

Można zapisać się na dowolną ilość turnusów w różnych konfiguracjach (np. I i IV). Ilość miejsc BARDZO ograniczona – 12 osób w grupie.
Koszt w trakcie kalkulacji, będzie oscylował w granicach ok. 400 zł za tydzień.
Cena ostateczna wkrótce.

W cenie: obiad. Drugie śniadanie każdy przynosi sam.

Zajęcia będą się odbywały u p. Ewy Kuszewskiej – przy ul. Głowackiego lub przy ul. Junoszy.

Tematyka półkolonii: Motyw taneczno- muzyczny: tańce świata, elementy baletu, gra na instrumentach. Przewidujemy wiele atrakcji, m.in. kino, galerie, teatr, itp., dużo wyjść i mnóstwo dobrej zabawy.

Zapraszamy!!!
Zapisy u p. Anity Grzegorczyk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011778091728

Nasze Stowarzyszenie odznaczone Medalem Prezydenta Miasta Lublina!

Untitled-1

Z wielką radością informujemy, że Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie otrzymało Medal Prezydenta Miasta Lublina Pana Krzysztofa Żuka  „w uznaniu za wieloletnią działalność społeczną z podziękowaniem za zaangażowanie przy realizacji licznych inicjatyw mających na celu aktywizację i integrację środowiska osób niepełnosprawnych”. Okolicznościowa ceremonia odbyła się 2 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie. Medal z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin Pani Moniki Lipińskiej odebrała w imieniu Stowarzyszenia Prezes „Ukrytego Skarbu” Anna Cieplińska.

13310495_10206871512527370_5387109020680845479_n

 

13339548_10206871513247388_5274712087752256592_n

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do otrzymania tego wyróżnienia.

Relację z uroczystości zamieściła [ Panorama Lubelska z dn. 2 czerwca.] 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”
Prezes Anna Cieplińska

Dzień Dziecka – wspólna zabawa na Ranczu Arka

Ponownie zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Dziecka na Ranczu Arka w Sernikach – sobota 4 czerwca – godz 13.00 do 16.00.

Zaistniała mozliwość dofinansowania:
ZA DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA NIE PŁACIMY !!!

Natomiast koszt zabawy kolejnego dziecka to 25 zł., zaś dorosły: 10 zł. POCZĘSTUNEK: kiełbasa, napoje i inne – gratis. Ostateczny termin zapisów: do czwartku – prosimy o sms na telefon naszego Stowarzyszenia: kom. 731 160 029 (zgłoszenia przyjmuje p. Agnieszka Dragan)

http://www.ranczoarka.pl/

Badania – kod genetyczny matki, a zespół Downa u dziecka

blood-laboratory-icon

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Mamy Dzieci  z zespołem Downa do przekazania próbki krwi do badań mających na celu określenie u matek przyczyn genetycznych zespołu Downa.

Grupa naukowców z uniwersytetów medycznych we Wrocławiu i Poznaniu  prowadzi badania nad wpływem budowy materiału genetycznego matek na pojawienie się dziecka z zespołem Downa.  W tym celu do przeprowadzenia analiz potrzebne będą niewielkie ilości krwi matek dzieci z zD (przeciętna objętość pobierana czasie rutynowego badania kontrolnego krwi czyli ok. 2-3 mL).

W projekt zaagnażowana jest  Pani dr nauk med. Miłka Zowczak-Drabarczyk (Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, nr tel. 604 795 305, email milka.drabarczyk@gmail.com), która sama jest  mamą dziecka z zespołem Downa.  Chętnie odpowie na wszelkie pytania dotyczące  badań.

Celem projektu jest nie tylko zdiagnozowanie genetycznych przyczyn wystąpienia z. Downa. Mając wiedzę, możemy czynnie i skutecznie korygować rozwój naszych dzieci. Poniżej Znajdziecie Państwo naukowy opis projektu oraz instrukcję pobierania krwi jak też  jej wysyłania do ośrodka naukowego. Badanie jest bezpłatne (komercyjne badanie tego typu kosztuje kilkaset złotych). Zachęcam Państwa do przeczytania informacji poniżej.

Pozdrawiam,
Dr hab. Dominik Szwajgier
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


NAUKOWY OPIS PROJEKTU

Celem badania jest sprawdzenie, czy niekorzystne polimorfizmy (warianty) genu MTHFR (677, 1298) u kobiety mają wpływ na urodzenie dziecka z trisomią 21 (z. Downa).

Enzym MTHFR (produkt genu MTHFR-reduktaza metyltetrahydrofolianu) odpowiada za właściwe wykorzystanie kwasu foliowego w cyklu przemian homocysteiny i metioniny w naszym organizmie.

Jeśli występuje któryś z tych wariantów genu MTHFR, to może to się łączyć z tendencją do powstawania wielu różnych zaburzeń i chorób (między innymi większe ryzyko zakrzepicy, nowotworów, poronienia, przewlekłych chorób zapalnych, zaburzeń poznawczych i psychicznych, neurologicznych oraz urodzenia dziecka  z wadą cewy nerwowej). Przyczyną tych schorzeń jest niedobór aktywnej postaci kwasu foliowego do dostarczenia odpowiedniej ilości grup metylowych do DNA oraz nadmiar homocysteiny.

Grupy metylowe są potrzebne DNA w odpowiedniej ilości do regulowania ich aktywności (ekspresji). Jeśli grup metylowych jest zbyt mało, powoduje to niewłaściwą aktywność wielu genów i stąd możliwość powstania różnych chorób u matki ale również u dziecka.

Oba niekorzystne warianty genu MTHFR mogą zaburzać rozwój intelektualny i emocjonalny naszych dzieci, również tych z zD.

Korzyść dla matki z informacji o posiadaniu polimorfizmu MTHFR.

Stosując tzw. dietę metylacyjną i ewentualnie w suplementacji metylowaną formę kwasu foliowego zmniejszamy ryzyko rozwoju chorób u matki i dziecka oraz mamy szansę poprawy rozwoju naszych dzieci!

Badanie bezpłatne! Nie trzeba być na czczo!  (w laboratorium kosztuje kilkaset złotych).

[ pakiet dokumentów koniecznych do wykonania badania – do ściągnięcia]


Instrukcja pobrania i wysłania próbki krwi do Wrocławia:

W laboratorium lub w poradni lekarza rodzinnego  proszę poprosić np. pielęgniarkę o pobranie krwi (2-3 ml) na EDTA. Proszę podpisać probówkę swoim imieniem i nazwiskiem i datą urodzenia, następnie kilkakrotnie ciasno okleić taśmą klejącą przezroczystą wąską wzdłuż probówki (tak, by korek nie mógł wypaść). Tak przygotowaną probówkę owinąć folią bąbelkową. Taką paczuszkę owinąć w 2 wypełnione  formularze zgody: na przetwarzanie danych osobowych i na udział w badaniu (pobranie krwi) i włożyć w kopertę bąbelkową i wysłać do Wrocławia

Zakład Technik Molekularnych
ul. M. Curie-Skłodowskiej 52, 50-369 Wrocław

List proszę nadać priorytetem! PRÓBKI KRWI NIE WKŁADAĆ DO LODÓWKI! Proszę samemu nadać list PRIORYTETEM i nie mówić co jest w środku, ponieważ materiału biologicznego nie powinno się przesyłać listem.

MATERIAŁ MUSI BYĆ NADESŁANY DO DNIA  5 CZERWCA BR.

 

Odpowiem na wszystkie pytania
Pozdrowienia
Dr nauk med. Miłka Zowczak-Drabarczyk
Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
tel.604 795 305

 


ANKIETA   którą NALEŻY wypełnić:

W miarę możliwości proszę wypełnić ankietę internetowo pod adresem (ankieta online): http://goo.gl/forms/jwxYVBqhO4

Przed rozpoczęciem wypełniania ankiety warto przygotować:

– książeczkę zdrowia dziecka

– karty informacyjne ze szpitala (wypis ze szpitala)

– informacje na temat dotychczasowego leczenia i rehabilitacji dziecka.

 

Jeżeli będzie jakikolwiek problem w wypełnieniu ankiety online,  proszę napisać e-maila z prośbą o przesłanie ankiety w Wordzie.

Wymagane w ankiecie wyniki badań proszę odesłać na adres: – przesłać drogą e-mailową: robert.smigiel@umed.wroc.pl [3] (wypełniona ankieta w wersji Word)

– przesłać pocztą klasyczną Robert Śmigiel, Katedra Genetyki, Ul. Marcinkowskiego 1, 50-368, Wrocław (w formie wydruku)

 

Nasze badania (prowadzone za zgodą Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu) same w sobie są anonimowe i analizując wyniki ankiet, nie przedstawiamy żadnych danych personalnych pacjentów.

[ pakiet dokumentów koniecznych do wykonania badania – do ściągnięcia]