Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa
„Ukryty Skarb” w Lublinie
ZWOŁUJE
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”
 na dzień 4 marca 2017 (sobota), godz. 10.00 (I termin)
 
W razie braku kworum w I terminie
na dzień 4 marca, godz. 11.000 (II termin)
 
Miejsce:
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny w Lublinie, ul. Poturzyńska 1.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Wybór przewodniczącego Zebrania.
 2. Sprawozdania Zarządu: merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” za okres 01.01.2016 – 31.12.2016.
 3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Wybory uzupełniające do zarządu Stowarzyszenia
 5. Dyskusja na temat przyszłych działań i organizacji pracy Stowarzyszenia
 6. Wolne wnioski
 7. Zamknięcie zebrania
 
Zapraszam serdecznie.
W imieniu Zarządu
Anna Cieplińska,
 
Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”
Anna Cieplińska

Drodzy Przyjaciele oraz Członkowie Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

Rozpoczął się kolejny rok, a my wzorem  lat ubiegłych będziemy się starać o pozyskanie środków na nasze kluczowe działania: szeroko rozumianą rehabilitację naszych podopiecznych, budowanie systemu wsparcia dla rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa oraz integracją społeczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych z trisomią 21.

Zarząd rozpoczął konsultacje z rodzicami na temat rodzaju zajęć i aktywności – o dotacje do których mamy się ubiegać w składanych przez stowarzyszenie w bieżącym roku projektach. Dziękujemy za Wasz odzew i zaangażowanie w tej ważnej dla nas wszystkich sprawie. Tych, którzy jeszcze nie odpowiedzieli prosimy o jak najszybsze  nadesłanie Waszych sugestii drogą mailową lub smsem na telefon stowarzyszenia. Osoby chętne do pisania projektów prosimy o kontakt.

Zeszły rok był dla nas wyjątkowo obfity – mieliśmy cały wachlarz zajęć dla naszych podopiecznych. Dzieci i młodzież z zespołem Downa korzystały z: hipoterapii, integracji sensorycznej, terapii ręki, logopedii, zajęć prowadzonych metodą krakowską, zajęć sportowych oraz tanecznych. Wyjeżdżaliśmy na wycieczki, a rodzice mieli możliwość szkolenia się na specjalnie dla nich zaprojektowanych warsztatach i szkoleniu weekendowym. Zgłębialiśmy problematykę szkolnictwa a także dorosłości, pracy i mieszkalnictwa i praw osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dofinansowanie naszych inicjatyw otrzymaliśmy od: ROPS-u  i lubelskiego MOPR-u. Mamy nadzieję, że ten rok będzie co najmniej tak udany, jak poprzedni i przyniesie nam nowe możliwości wspierania naszych dzieci oraz podnoszenia naszych umiejętności rodzicielskich czego wszystkim nam życzę.

Pragnę  także poinformować, iż w tym roku, tak jak latach ubiegłych pragniemy świętować Lubelskie Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa. Chcielibyśmy wspólnie spotkać się na uroczystej gali w niedzielę 26 marca 2017 tradycyjnie w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie (pamiętajmy, że przeniósł  on swą siedzibę do  Centrum Spotkania Kultur). Godziny i program spotkania podamy wkrótce na stronie. Uroczyste obchody ŚDZD są wizytówką i formą promocji naszego Stowarzyszenia na forum Miasta i Regionu. Zapraszam zatem wszystkich członków „Ukrytego Skarbu”, naszych Przyjaciół, Wolontariuszy oraz Sponsorów do pomocy we współtworzeniu i organizacji tego ważnego dla nas i naszych podopiecznych wydarzenia. Na stronie Stowarzyszenie (WWW.ukrytyskarb.org)  można zobaczyć filmy i zdjęcia z ubiegłorocznych Obchodów.

Anna Cieplińska

Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” w Lublinie

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

 

Zarząd  Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa
„Ukryty Skarb” w Lublinie
na wniosek Komisji Rewizyjnej
z dnia 25 listopada 2016
ZWOŁUJE
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”
na dzień 8 grudnia 2016, godz. 17.30 (I termin)
a w razie braku kworum w I terminie
na dzień 8 grudnia, godz. 18.30 (II termin)

Miejsce:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie, ul. Głuska 5.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Wybór przewodniczącego Zebrania, głosowanie porządku obrad
 2. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 22.11.2016.
 3. Stanowisko Zarządu odnośnie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 22.11.2016.
 4. Dyskusja
 5. Wolne wnioski
 6. Zamknięcie zebrania

W imieniu Zarządu
Anna Cieplińska

Prezes Stowarzyszenia Ukryty Skarb

Mikołajki w stylu Hip-Hop!

 

Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” zaprasza wszystkich członków z dziećmi do wzięcia udziału w Festiwalu – Mikołajki Hip-Hopowe, który odbędzie się 9 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” Pracownie Kultury „Maki” przy ul. Olchowej 8 w Lublinie.

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt skierowany do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, głównie z zespołem Downa, w ramach którego zorganizowane zostały zajęcia taneczne z zakresu tańca współczesnego hip-hop.

W czasie zajęć uczestnicy przygotowują pokaz tańca, który zostanie zaprezentowany w czasie Festiwalu – Mikołajki Hip-Hopowe. Na Festiwalu będzie mogła zaprezentować się młodzież tańcząca hip-hop z terenu woj. lubelskiego, zarówno niepełnosprawna, jak i bez deficytów rozwojowych. Uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki. Po pokazach tańca planowana jest wspólna zabawa i poczęstunek. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania swoich umiejętności oraz integracji. W Festiwalu wezmą też udział wolontariusze z lubelskich szkolnych kół wolontariatu.


Pokazanie swoich umiejętności, zdolności, radości może być wielką okazją do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i przełamywania barier i stereotypów w myśleniu o upośledzeniu umysłowym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Festiwalu.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 grudnia 2016 r. pod adresem: hiphop.lublin@op.pl i nr tel. 783-470-917.

Nasze Stowarzyszenie w Panoramie TVP 2 !

Szanowni Państwo, Prezes Stowarzyszenia Ukryty Skarb Anna Cieplińska wraz z synkiem Frankiem byli gośćmi ogólnopolskiego wydania Panoramy TVP 2 w dniu 29 października o godz. 18.00. Wyemitowany materiał dotyczył promocji rządowego programu wsparcia dzieci z wadą genetyczną „Za życiem”. Cieszymy się, że w tym tak ważnym kontekście także nasz głos zaistniał w polskiej przestrzeni publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem zarchwizowanym pod adresem www.panorama.tvp.pl (5-7 minuta emisji). Dla Franka to prezent urodzinowy – właśnie skończył 7 lat 🙂

Szkolenie „U progu dorosłości”

 

W ramach naszego cyklu w „Rytmie życia…” serdecznie zapraszamy również do udziału w weekendowym szkoleniu „U progu dorosłości – rola rodziców i opiekunów w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną do aktywnego i samodzielnego życia”. Szkolenie dedykowane jest rodzicom i opiekunom dorastających i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Tematyka szkolenia:

1.Funkcjonowanie intelektualne osób z upośledzeniem umysłowym – mechanizmy, zasoby, ograniczenia.

 1. Czy, jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o niepełnej sprawności?  – perspektywa rodzica i terapeuty.
 2. Koncepcje rozwoju upośledzenia umysłowego.
 3. ”Zachowania trudne” wołaniem o normalność? Jakie potrzeby kryją się za zachowaniami nieakceptowanymi społecznie?
 4. Kompetencje rodziców i opiekunów w kreowaniu „przestrzeni” sprzyjającej rozwojowi autonomii i niezależności.
 5. Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością intelektualną – wyznaczanie granic samodzielności i niezależności.
 6. Kim jest i kim ma być osoba dorosła z upośledzeniem umysłowym?
 7. Formy samodzielnego zamieszkania osób z niepełnosprawnością intelektualną (mieszkalnictwo chronione, rodzinne domy pomocy społecznej itp.)

Szkolenie odbędzie się w Centrum Holistycznej Odnowy „Siódmy Las”, Zawada 51 k.Wąwolnicy, w dniach 5-6.11.2016. W programie przewidziany jest wspólny pobyt w grupie zainteresowanych Rodziców i Opiekunów, posiłki, nocleg, wykłady, warsztaty oraz projekcja filmów wraz z panelem dyskusyjnym. Odpłatność 50 zł/osoba.

Przyjazd: sobota, 5 listopada godz.: 9.30 – 10.00; wyjazd: niedziela 6 listopada godz. 16.00.

Zgłoszenia telefoniczne poprzez sms z podaniem imienia i nazwiska rodzica/opiekuna oraz wieku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną na numer 609347016. Potwierdzenie kwalifikacji zostanie przesłane smsem zwrotnym.

Szkolenie poprowadzi mgr Katarzyna Siedlecka, psycholog, pedagog specjalny, pracownik SOSW nr 1 w Lublinie, pracująca z młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zachęcamy do udziału!