Grupa wsparcia 30.03.2019

Serdecznie zapraszamy na grupę wsparcia, która odbędzie się 30 marca 2019 r. (w sobotę) w godz. 10.00-13.00 w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym „Stonoga”, ul. Koryznowej 2 w Lublinie (budynek za centrum medycznym Farmed).

Grupa wsparcia 2.03.2019

Serdecznie zapraszamy na grupę wsparcia, która odbędzie się 2 marca 2019 r. (w sobotę) w godz. 10.00-13.00 w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym „Stonoga”, ul. Koryznowej 2 w Lublinie (budynek za centrum medycznym Farmed).

Serdecznie zapraszamy!

Grupa wsparcia 2.02.2019

Serdecznie zapraszamy na grupę wsparcia, która odbędzie się 2 lutego 2019 r. (w sobotę) w godz. 10.00-13.00 w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym „Stonoga”, ul. Koryznowej 2 w Lublinie (budynek za centrum medycznym Farmed).

Serdecznie zapraszamy!

Grupa wsparcia 15.12.2018

Serdecznie zapraszamy na grudniową grupę wsparcia Stowarzyszenia ” Ukryty Skarb”, która odbędzie się w sobotę 15 grudnia w godz. 10:00 – 13:00 w Przedszkolu Muzycznym Stonoga ul. Koryznowej 2 ( budynek za Centrum Medycznym Farmed). Spotkanie będzie miało charakter świątecznego biesiadowania, zatem zachęcamy do przyniesienia ze sobą „małego co nieco”. Już tradycyjnie dziećmi zaopiekują się nasi wolontariusze.

Serdecznie zapraszamy!

Podziękowanie za udział w sympozjum

Dziękujemy wszystkim przybyłym na Sympozjum z okazji Jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy gościć tylu znakomitych gości a sala w trakcie wystąpień prelegentów była wypełniona. Wiedzą dotyczącą problematyki zespołu Downa podzielili się z nami: dr hab. n. med. Janusz Kocki (UM), prof. dr hab. Agnieszka Żyta (UWM), dr Krzysztof Ciepliński (KUL) i mgr Anna Cieplińska (Prezes Stowarzyszenia), prof. dr hab. Ewa Domagała – Zyśk (KUL) oraz dr Elżbieta Maria Minczakiewicz. Głos zabrali również i przygotowali plakat studenci, nasi wolontariusze z KUL-u.
Po części naukowej odbyła się gala jubileuszowa, w trakcie której została zaprezentowana krótka historia, misja i cele oraz bieżąca działalność Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”. Wystąpili również zaproszenie goście. Otrzymaliśmy wiele nagród i podziękowań:
– jubileuszowy grawerton od PFRON-u, wręczony przez Pana Jerzego Dębskiego, Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON, reprezentujący Ministra Krzysztofa Michałkiewicza – Sekretarza Stanu MRPiPS i Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
– Dyplom Uznania od Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, wręczony przez Pana Jana Dzwonkowskiego, Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych,
– Medal 700-lecia Miasta Lublin, wręczony przez Panią Joannę Olszewską, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Osób Niepełnosprawnych,
– list gratulacyjny LFOON-u, wręczony przez Panią Prezes Zarządu Alicję Jankiewicz i Wiceprezes Zarządu Panią Zofię Brzozowską,
– list gratulacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie oraz figurkę Anioła, wręczone przez Panią Danutę Wach, Dyrektor SOSW nr 2,
– figurkę Anioła od Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, wręczoną przez Pana Piotra Mochola, Wicedyrektora Szkoły.
– list gratulacyjny Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka.
Cieszymy się, że nasza wieloletnia praca została doceniona i jest potrzebna.
Świętowanie zakończyliśmy tortem a następnie uczestnicy Sympozjum udali się na uroczystą kolację dla wszystkich uczestników IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana, której nasze Sympozjum pt. „Osoba z zespołem Downa w rodzinie i środowisku społecznym” było częścią.
Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”